Brussels Airport Fund

Mensen, bedrijven en gemeenschappen verbinden, is de voornaamste missie van Brussels Airport. Daarom steunt de luchthaven al langere tijd goede doelen die een positief verschil maken en mensen samenbrengen. Met het Brussels Airport Fund, opgezet in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, wil Brussels Airport nog meer inzetten op haar maatschappelijke rol. Via dit fonds kunnen organisaties in de omgeving via een jaarlijkse oproep rond een bepaald thema steun aanvragen voor duurzame projecten.  

Brussels Airport hanteert al jaren een sponsoringsstrategie waarbij organisaties gesteund worden die inzetten op verbinding, duurzaamheid en welzijn, en dat zowel nationaal als lokaal. Zo is Brussels Airport bijvoorbeeld officiële partner van de Koninklijke Belgische Hockeybond en sponsort de luchthaven ook verschillende jeugdsportverenigingen in de directe omgeving. Sinds 2023 voegt Brussels Airport daar een nieuw luik aan toe, door via een fonds ook andere duurzame lokale initiatieven aan te moedigen. Het Brussels Airport Fund is een onafhankelijk fonds en werd opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Het fonds beheert de aanvragen en een objectieve jury staat in voor de selectie van de projecten. 

Eerste projectoproep 2023: duurzame projecten die mensen verbinden 

Lokale projecten op vlak van natuur en milieu, energie of mobiliteit die de connectie tussen bewoners en hun omgeving stimuleren, konden reageren op de eerste projectoproep van het fonds. Duurzaamheid staat centraal: het project wordt niet enkel beoordeeld op vlak van de positieve impact die het zal hebben voor omgeving en klimaat, er wordt ook gekeken naar de resultaten op langere termijn. Daarnaast zijn een duidelijk financieel plan van aanpak en concrete doelstellingen ook erg belangrijk.   

Alle vzw’s, jeugdbewegingen, lokale organisaties, feitelijke verenigingen, scholen, enz. in de omgeving komen in aanmerking, zolang het gaat om een specifiek project, en dus niet ter ondersteuning van de reguliere werking. Denk bijvoorbeeld aan een zorgboerderij waar een moestuin aangelegd wordt, een fietsinitiatief voor kwetsbare groepen, een nieuw speelbos of een jeugdvereniging die wil werken aan een energiezuinige en ecologische huisvesting, maar daar niet voldoende middelen voor heeft.  

Een organisatie kan projectsteun aanvragen tussen € 1.000 en € 10.000 per project. Voor deze eerste selectieronde konden er projecten ingediend worden tot 18 september 2023 via de website van de Koning Boudewijnstichting. Alle dossiers worden nu beoordeeld door een onafhankelijke jury. Van zodra de selectie afgerond is, zullen de organisaties in kwestie meer informatie ontvangen en volgt ook verdere communicatie over de projecten die steun zullen ontvangen.