Brussels Airport huisregels

Welkom op Brussels Airport

Omdat wij al onze bezoekers een veilige en aangename ervaring willen bieden, verklaart u zich, zodra u het luchthaventerrein betreedt, akkoord met onderstaande huisregels en volgt u de aanwijzingen.

 1. Verstoor de openbare orde niet. Veroorzaak geen overlast.
   
 2. Blokkeer geen nooduitgangen, gangpaden en vluchtwegen. Laat de doorgang vrij en vermijd hinderende samenscholingen. Nooddeuren enkel openen bij een noodsituatie. Bij onrechtmatige toegang geldt een schadevergoeding van 250 EUR.
   
 3. Alcoholische dranken mogen enkel genuttigd worden in horecagelegenheden. U mag zich niet in staat van dronkenschap bevinden of onder invloed zijn van verdovende middelen.
   
 4. Breng geen gevaarlijke of verboden voorwerpen mee.
   
 5. Begeef u enkel in de publiek toegankelijke delen en volg de voorziene routes.
   
 6. De luchthaven leent zich niet tot huisvesting of pogingen daartoe.
   
 7. Roken of vervangende middelen gebruiken is verboden, net als vuur maken of vuurwerk ontsteken.
   
 8. Enkel assistentiehonden of meereizende honden, katten en fretten zijn toegestaan in aangepaste transportmiddelen of aan de leiband (tot 1,2 m).
   
 9. Wil u een commerciële activiteit uitoefenen of publiciteit voeren, aanbrengen of verspreiden, vraag dan schriftelijke toestemming, ongeacht de aard of reden van de activiteit.
   
 10. Bedelen, redevoeringen houden, propaganda voeren, mensen aanklampen, evenementen of demonstraties organiseren, zijn niet toegelaten.
   
 11. Foto-, video- en filmopnamen maken of verspreiden mag enkel voor eigen gebruik. Voor professionele opnamen vraagt u vooraf schriftelijke toestemming via media@brusselsairport.be.
   
 12. (Brom)fietsen, skateboarden, inlineskates, steps, rolschaatsen, segways, onewheelers en andere geautomatiseerde of gemotoriseerde vervoersmodi zijn niet toegelaten, tenzij specifiek bedoeld voor mindervaliden.

Bij overtreding van een van deze luchthavenregels is Brussels Airport Company N.V. bevoegd om de verboden handeling stil te leggen, te melden aan de bevoegde autoriteiten, de overtreder en/of het voorwerp te verwijderen van het luchthaventerrein en om schadevergoeding te vorderen.

Door het betreden van het luchthaventerrein erkent en aanvaardt elke bezoeker de exclusieve toepassing van het Belgisch recht en de exclusieve territoriale bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Het betreden van het luchthaventerrein van Brussels Airport Company N.V. gebeurt op eigen risico en het bedrijf is niet aansprakelijk voor ongevallen of directe of indirecte schade aan goederen of personen die het luchthaventerrein betreden.