Brussels Airport huisregels

Welkom op Brussels Airport

Omdat wij al onze bezoekers een veilige en aangename ervaring willen bieden, verklaart u zich, zodra u het luchthaventerrein betreedt, akkoord met onderstaande huisregels en volgt u de aanwijzingen.

1. Op onze luchthaven is een gemoedelijke sfeer van onschatbare waarde. Respecteer dus alstublieft de openbare orde en veroorzaak geen overlast.

2. Nooduitgangen en gangpaden zijn essentieel voor ieders veiligheid. Blokkeer de toegang niet. Laat de doorgang vrij en vermijd groepsvorming. Open nooduitgangen enkel in geval van nood. In geval van ongerechtvaardigde toegang vragen wij u een schadevergoeding van 250 EUR.

3. Het plezier van sommigen mag de rust van anderen nooit in de weg staan. Daarom mogen alcoholische dranken enkel in horecagelegenheden worden geconsumeerd. Het is verboden om op de luchthaven dronken of onder invloed te zijn van verdovende middelen.

4. Neem voor uw eigen veiligheid en die van anderen geen gevaarlijke of verboden voorwerpen mee.

5. Gebruik uit veiligheidsoverwegingen alleen gebieden die toegankelijk zijn voor het publiek en wijk niet af van de voorziene routes.

6. Hoewel alle medewerkers van Brussels Airport hun best doen om het u aangenaam te maken op de luchthaven, is het geen vaste verblijfplaats.

7. Voor uw gezondheid, uw eigen veiligheid en die van anderen, is het verboden om te roken of alternatieve middelen te gebruiken. Het is ook verboden om vuur te maken of vuurwerk aan te steken ... Zelfs op 21 juli.

8. Op Brussels Airport houden we van dieren. Om gezondheids- en veiligheidsredenen zijn echter alleen hulphonden of andere honden, katten of fretten die deelnemen aan de reis toegestaan, mits zij in een geschikt vervoermiddel worden geplaatst of aan de leiband worden gehouden (maximaal 1,2 m).

9. Wij verwelkomen graag mensen en merkartikelen op de luchthaven. Als u echter een commerciële activiteit wilt uitoefenen of in welke vorm dan ook wilt adverteren, moet u hiervoor schriftelijke toestemming hebben.

10. Om de rust van onze reizigers te bewaren, is het verboden te bedelen, toespraken te houden, propaganda te maken, petities te houden, evenementen of demonstraties te organiseren.

11. Wij vinden het altijd leuk om deel uit te maken van uw herinneringen. Binnen de luchthaven kunt u zoveel fotograferen, filmen en uitzenden als u wilt voor persoonlijk gebruik. Als u professioneel foto’s of video’s wilt maken, moet u eerst schriftelijke toestemming vragen aan media@brusselsairport.be.

12. Uit bezorgdheid voor uw veiligheid en die van onze passagiers, zijn (brom)fietsen, skateboards, rolschaatsen, rollerblades, scooters, steps, segways, onewheelers en andere geautomatiseerde of gemotoriseerde vervoersmiddelen verboden, tenzij deze laatste gebruikt worden door mensen met een beperking.

13. Uw veiligheid is prioritair voor ons. Wij vragen u dan ook om uw tas en bagage altijd bij u te houden. Wanneer deze achtergelaten worden, zullen wij ze controleren en verwijderen.

14. Laat trolleys, rolstoelen, afzetpaaltjes en andere eigendom van Brussels Airport voor wie ze bestemd zijn. Bedankt!

Bij overtreding van een van deze luchthavenregels is Brussels Airport Company N.V. bevoegd om de verboden handeling stil te leggen, te melden aan de bevoegde autoriteiten, de overtreder en/of het voorwerp te verwijderen van het luchthaventerrein en om schadevergoeding te vorderen.

Door het betreden van het luchthaventerrein erkent en aanvaardt elke bezoeker de exclusieve toepassing van het Belgisch recht en de exclusieve territoriale bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Het betreden van het luchthaventerrein van Brussels Airport Company N.V. gebeurt op eigen risico en het bedrijf is niet aansprakelijk voor ongevallen of directe of indirecte schade aan goederen of personen die het luchthaventerrein betreden.