Privacy policy

Brussels Airport Company NV (hierna: “Brussels Airport” of “wij”) respecteert uw privacy en beschermt en Verwerkt uw Persoonsgegevens in overeenstemming met Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (of Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), ook gekend als ‘GDPR’) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Kaderwet).

In ons privacybeleid, vindt u belangrijke en relevante informatie met betrekking tot de Verwerking van uw Persoonsgegevens door Brussels Airport. Deze informatie zal u onder meer een antwoord geven op de volgende vragen:

  • Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
  • Wie is verantwoordelijk voor uw Persoonsgegevens en hoe kan u contact opnemen met ons?
  • Welke Persoonsgegevens Verwerken wij en voor welk(e) Doeleinde(n)?
  • Voor hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?
  • Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens en hoe worden uw Persoonsgegevens beschermd wanneer deze buiten de EER overgedragen worden?
  • Hoe beschermen wij uw Persoonsgegevens?
  • Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens en hoe kan u deze rechten uitoefenen?

In geval van verdere vragen kan u steeds contact opnemen met onze Data Protection Officer (Functionaris voor Gegevensbescherming) per post: Brussels Airport Company NV, t.a.v. de Data Protection Officer, Auguste Reyerslaan 80, B-1030 Schaarbeek, of per e-mail: privacy@brusselsairport.be.

Laatst bijgewerkt: 17/06/2021