Onze omgeving

De luchthaven heeft een impact op de omwonenden en de leefomgeving.  Enerzijds creëren we welvaart, kwaliteitsvolle jobs en welzijn, anderzijds brengen onze activiteiten soms ook hinder met zich mee.  

Door in te zetten op geluidsreductie en schone lucht, willen we een beter evenwicht vinden tussen vliegverkeer en een goede leefkwaliteit. We monitoren de luchtkwaliteit en de geluidsbelasting. Daarnaast bevorderen we het gebruik van geluidsarme vliegtuigen door lagere tarieven aan te bieden.