hd_rijbewijs_nl

Beste klant

Op advies van de federale overheid moeten we het aantal aanwezige personen in besloten ruimtes beperken. Om ervoor te zorgen dat er zich per test slechts een kandidaat in het examenlokaal bevindt, zullen de initiële testen voor het bekomen van een rijbewijs tijdelijk enkel op afspraak mogelijk zijn. Het nodige ontsmettingsmateriaal zal aanwezig zijn.

Om een afspraak te maken, mag je contact opnemen met onze dienst rijbewijzen.

Opgelet, rijbewijzen die vervallen vanaf 16 maart 2020, worden verlengd voor drie maanden. Zo kunnen we het aantal testen beperken en operationele problemen vermijden. Dit geldt tot het opheffen van bovenstaande maatregel.

 

Brussels Aiport is een dynamisch werkomgeving. Jaarlijks vinden er ruim 250.000 vliegbewegingen plaats en nemen de passagiersaantallen toe.

Elke dag zijn duizenden mensen aan de slag op onze steeds groeiende werkvloer. Om in deze drukke en actieve omgeving onveilige situaties te voorkomen, werden specifieke verkeersregels en procedures ontwikkeld. Deze regels zijn gebaseerd op de nationale en internationale wetgeving en dienen ter bevordering van de veiligheid en bescherming van vliegtuigen, passagiers en personeel. Iedere gebruiker van de niet-publieke zone van de luchthaven (airside) wordt geacht zich vertrouwd te maken met deze regels om een veilige werkvloer te creëren.

Voor het behalen van een "luchthavenrijbewijs" moet iedere bestuurder van eender welk voertuig op de luchtzijde van onze luchthaven een test ondergaan betreffende de verworven kennis van de verkeersregels. Wie deze test tot een goed einde brengt, krijgt een luchthavenrijbewijs geldig op de terreinen van Brussels Airport.

De vergoedingen voor deelname aan het examen en voor opmaak van luchthavenrijbewijzen, inclusief duplicaten, zijn beschikbaar bij de dienst Apron Licences.