Security

Security awareness: samen voor een veilige luchthaven

Brussels Airport waakt over de bescherming van alle luchthavengebruikers. 

Elke dag opnieuw zetten de Security diensten zich in om, samen met alle stakeholders op de luchthaven, een duurzame beveiligingscultuur uit te bouwen.

Als bedrijf en ook zelf als individu kunnen we bewust omgaan met de geldende beveiligingsmaatregelen en deze blijvend onder de aandacht te brengen. Zo dragen we samen met onze collega’s, klanten en partners bij aan een veilige en beveiligde omgeving voor iedereen.

Een belangrijk onderdeel hiervan zijn onze Security promotie- en preventiecampagnes. Deze campagnes hebben als doel om de bewustwording rond beveiliging van onze luchthaven te vergroten.  

Neem een kijkje op Security TV

Je eigen bijdrage aan veiligheid: rapporteer!

Via de tool ‘Vrijwillige rapportering’ kunnen luchthavengebruikers anoniem en vrijblijvend Security en Safety gerelateerde bezorgdheden en ideeën van niet-dringende aard melden.

Elke melding wordt door de Compliance & Certification Unit strikt vertrouwelijk behandeld. Het is veel belangrijker te leren uit vergissingen en onveilige situaties, dan om schuldigen te sanctioneren. Als luchthavenexploitant leren wij liever uit onopzettelijke fouten dan ze te verstoppen en ze te laten ontaarden tot een incident of ongeluk. Denk eraan: een vergissing die niet opgemerkt wordt kan opnieuw gemaakt worden, en volgende keer kunnen de gevolgen veel erger zijn!

De Compliance & Certification Unit garandeert de vertrouwelijke behandeling van elke melding, behalve wanneer ze strafbare feiten betreft. Meld vergissingen, bezorgdheden en onveilige situaties, zodat we er kunnen uit leren en bouwen aan een veiliger luchthaven voor al zijn gebruikers.

Geef zoveel mogelijk informatie als je kan; de velden met een sterretje * zijn verplicht in te vullen. Tenzij je het uitdrukkelijk vraagt om jou te contacteren, is dit rapport volledig anoniem. 

Meld hier wat je gezien hebt 

KSAS: Ben jij al bekend met het statuut ‘Bekende Leverancier van luchthavenbenodigdheden’?

Sinds 01.03.2015 is de luchthaven Brussels Airport conform de Europese richtlijn 2015/1998 bevoegd voor het aanduiden van bekende leveranciers van luchthavenbenodigdheden, ook KSAS genoemd (Known Supplier of Airport Supplies).

Een bekende leverancier van luchthavenbenodigdheden is een leverancier wiens procedures in voldoende mate aan bepaalde beveiligingsregels en -normen beantwoorden om de levering van luchthavenbenodigdheden in de beveiligde zones van de luchthaven sneller en gemakkelijker te kunnen toestaan.

Om een bekende leverancier van luchthavenbenodigdheden te kunnen worden, dient uw organisatie een certificatieproces te doorlopen. Eenmaal het certificaat op zak, hebt u bepaalde voordelen bij Security screening en kan uw bedrijf op een vlotte en veilige manier leveren op Brussels Airport.

Meer info over het bekomen van een KSAS-certificaat