Rationeel energiegebruik (REG)

  • Actieprogramma van de Vlaamse overheid
  • Bedrijven aanmoedigen om energiebesparende maatregelen door te voeren

Dankzij REG worden energiebesparende maatregelen gestimuleerd die niet enkel voordelen hebben voor het milieu, maar ook voor de portefeuille van de verbruiker.

Rationeel Energiegebruik of REG is het actieprogramma van de Vlaamse overheid dat bedrijven aanmoedigt om energiebesparende maatregelen door te voeren.

De voordelen van het REG-actieplan

Alle beheerders van publieke distributienetten hebben een openbare dienstverplichting om dit actieplan succesvol door te voeren. Omdat DNB BA de beheerder is van een gesloten distributienet, zijn wij hiervan vrijgesteld. Deze verplichtingen worden in dit geval opgenomen door de beheerder van het net waaraan distributienet van DNB BA gekoppeld is: Elia.

Toch moedigt DNB BA dit actieplan aan: REG is niet alleen voordelig voor het milieu, maar ook voor de energiefactuur. DNB BA helpt daarom haar klanten bij het verkrijgen van REG-premies die het toepassen van nieuwe energietechnieken stimuleren.

Hoe vraag ik de REG-premie aan?

Om beroep te kunnen doen op de REG-premie, dien je een aanvraag in te dienen via DNB BA, volgens de modaliteiten van het plaatselijk vervoernet van Elia.

  1. Vraag eerst informatie bij DNB BA
  2. Neem vervolgens contact op met Elia

Lees hier alvast aan welke voorwaarden je dient te voldoen om kans te maken op deze premie.

Wens je graag meer informatie of heb je een vraag? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.