Safety

  • BAC als een EASA Gecertificeerde luchthavenuitbater
  • Je eigen bijdrage aan veiligheid: rapporteer!
  • Airside traffic rules: verkeersregels voor jouw veiligheid op airside

BAC als een EASA gecertificeerde luchthavenuitbater

Brussels Airport is een EASA gecertificeerde luchthavenuitbater en wil uitblinken in veiligheid binnen zijn organisatie en garant staan voor de veiligheid van alle vliegoperaties, werknemers, klanten en contractanten. Brussels Airport respecteert alle noodzakelijke wetgeving met betrekking tot veiligheid binnen de grenzen van het luchtvaartterrein en wil zo een voorbeeld blijven van een EASA gecertificeerde luchthavenuitbater (Normen bepaald naar Regulation (EC) No 139/2014).

De doelstelling van het beleid van Brussels Airport is het verzekeren dat de luchthaven veilig is om gebruikt te worden door vliegtuigen en dat een ondubbelzinnig veiligheidsniveau wordt gegarandeerd, evenwaardig met dit van andere vergelijkbare luchthavens. Om dit doel te bereiken moeten alle personeelsleden die op Brussels Airport tewerkgesteld zijn een duidelijk preventieve benadering hebben van luchtvaartveiligheid.

Hiervoor werd een Veiligheidsbeheerssysteem of Safety Management System ontwikkeld. Dit is een systematisch benadering voor het beheren van luchtvaartveiligheid met inbegrip van de nodige organisatiestructuren, aansprakelijkheden, verantwoordelijkheden, processen en procedures met als doel het voortdurende verbeteren van het veiligheidsniveau op Brussels Airport.

Lees hier onze safety policy

Je eigen bijdrage aan veiligheid: rapporteer!

De "geen verwijt" filosofie - een eerlijk beleid

Elke melding wordt door de Safety Management Unit strikt vertrouwelijk behandeld. Het is veel belangrijker te leren uit vergissingen en onveilige situaties, dan om schuldigen te sanctioneren. Het is belangrijker om te leren uit zijn vergissingen dan ze te verstoppen en ze te laten ontaarden tot een incident of ongeluk. Denk eraan: een vergissing die niet opgemerkt wordt kan opnieuw gemaakt worden, en volgende keer kunnen de gevolgen veel erger zijn!

De Compliance & Certification Unit garandeert de vertrouwelijke behandeling van elke melding, behalve wanneer ze strafbare feiten betreft. Meld vergissingen, bezorgdheden en onveilige situaties, zodat we er kunnen uit leren en iedereen helpen om niet betrokken te worden in ongevallen. 

Geef zoveel mogelijk informatie als je kan; de velden met een sterretje * zijn verplicht in te vullen. Tenzij je het uitdrukkelijk vraagt om jou te contacteren, is dit rapport volledig anoniem. 

Meld hier wat je gezien hebt

Safety awareness: een samenwerkingsverband

  • Het Local Runway Safety Team, dat 2 maandelijks samenkomt, zet zich in voor het verhogen van Runway Safety en is samengesteld uit piloten, verkeersleiders en safety managers. De voornaamste doelstelling is het reduceren van het aantal Runway Incursions gebaseerd op het European Action Plan for The Prevention of Runway Incursions van Eurocontrol.
  • Het Apron Safety Committee heeft als doel het voortdurend verbeteren van het veiligheidsniveau op Brussels Airport door middel van een geïntegreerd Safety Management System. De taken van het Apron Safety Committee bestaan onder andere uit het proactief en reactief rapporteren van gevaren en risico’s, het identificeren en evalueren van deze gevaren en risico’s en het onderzoeken van gevaren, incidenten en ongevallen.

    Tevens worden tijdens deze meeting de Apron Safety Key Performance Indicators opgesteld, opgevolgd en geëvalueerd. De “lessons learned” van bepaalde veiligheid gerelateerde incidenten en gebeurtenissen worden via dit kanaal naar de luchthavengemeenschap gecommuniceerd en de genomen aanbevelingen en adviezen afkomstig uit het Apron Safety Committee worden aan de betrokken managementplatformen en de Brussels Airport Safety Board doorgegeven.

Neem een kijkje op Airside Safety TV

Airside traffic rules: verkeersregels voor jouw veiligheid op airside

Bekijk hier de airside verkeersregels

Enkele nuttige links