Grondafhandeling

  • Bagage, platformafhandeling, vracht- en postafhandeling en cateringtransport
  • Zelfafhandeling en afhandeling voor derden
  • Algemene luchtvaart

Algemene informatie

Grondafhandelingsdiensten zijn onmisbaar voor de goede werking van de luchthaven. Het is een verzamelterm voor een groep van diensten die grondafhandelingsbedrijven aan luchtvaartmaatschappijen leveren. Voorbeelden zijn onder meer het laten instappen van passagiers, het in- en uitladen van bagage, cateringtransport en vliegtuigonderhoud.

Na een aanvraag bij Brussels Airport Company en de verlening van een corresponderende autorisatie mag iedere geïnteresseerde dienstverlener grondafhandelingsdiensten aanbieden en elke luchtvaartmaatschappij zelfafhandeling verzorgen op Brussels Airport. Voor de categorieën bagageafhandeling, platformafhandeling, vracht- en postafhandeling, cateringtransport en brandstof- en olielevering gelden wettelijke beperkingen op de toegang tot de markt.

Raadpleeg voor meer informatie over zelfafhandeling en afhandelingsdiensten voor derden de onderstaande paragrafen “Zelfafhandeling en afhandeling ten behoeve van derden”.

Meer lezen

Onder bagageafhandeling valt onder meer de behandeling van bagage in de sorteerruimte, het sorteren hiervan, het voorbereiden voor vertrek en het laden op en uitladen uit de transportsystemen.

Gedurende de huidige licentieperiode (van 28 oktober 2018 tot en met 27 oktober 2025) verzorgen de volgende ondernemingen de bagageafhandeling op Brussels Airport:

Aviapartner Belgium NV.

Alyzia SAS

Platformafhandeling bestaat uit het geleiden op de grond van het luchtvaartuig bij aankomst en bij vertrek, het beladen en lossen van het luchtvaartuig alsmede het vervoer van bagage tussen het luchtvaartuig en het luchthavengebouw, verplaatsing van het luchtvaartuig zowel bij aankomst als bij vertrek, enzovoorts.

Gedurende de huidige licentieperiode (28 oktober 2018 tot en met 27 oktober 2025) verzorgen de volgende ondernemingen de platformafhandelingdiensten op Brussels Airport:

Platformafhandeling van passagiersluchtvaartuigen:

Aviapartner Belgium NV.

Alyzia SAS

Platformafhandeling van volvrachtluchtvaartuigen:

Swissport Cargo Services Belgium NV, Aviapartner Cargo NV, DNATA NV.

Vracht- en postafhandeling omvat de fysieke afhandeling van vracht en post tussen het luchtvaartuig en het luchthavengebouw, zowel bij aankomst en vertrek als bij transitvluchten, maar met uitzondering van waardentransport, transport van stoffelijke overschotten van mensen, transport van levende dieren en geconditioneerd transport van farmaceutische producten, waarvoor geen beperking geldt.

Gedurende de huidige licentieperiode (28 oktober 2018 tot en met 27 oktober 2025) verzorgen de volgende ondernemingen vracht- en postafhandeling op Brussels Airport:

Swissport Cargo Services Belgium NV, Aviapartner Cargo NV, DNATA NV.

Cateringtransport omvat het vervoer, het inladen in en het uitladen uit het luchtvaartuig van voedsel en dranken (uitgezonderd belastingvrije producten/klanten).

Gedurende de huidige licentieperiode (28 oktober 2018 tot en met 27 oktober 2025) verzorgen de volgende ondernemingen cateringtransportdiensten op Brussels Airport:

Gate Gourmet Belgium NV, Newrest Belgium S.A.R.L.

Verleners van grondafhandelingsdiensten die hun diensten willen aanbieden op Brussels Airport en luchtvaartmaatschappijen die zelfafhandeling willen verzorgen, hebben een autorisatie voor grondafhandeling van Brussels Airport Company nodig.

Brussels Airport Company heeft een aanvraagprocedure ingesteld waarmee verleners van grondafhandelingsdiensten officieel erkend worden. Om een autorisatie met succes aan te vragen moet een verlener van grondafhandelingsdiensten aantonen dat de onderneming over de vereiste technische, operationele en financiële middelen beschikt om de afhandelingsactiviteiten volgens de huidige voorwaarden en wettelijke voorschriften op Brussels Airport te kunnen uitvoeren. Als de verificatie van de in aanvraagprocedure vermelde criteria positief is, wordt de verlener van grondafhandelingsdiensten aanvaard.

Een onderneming die op Brussels Airport actief wenst te worden in één of meerdere categorieën grondafhandelingsdiensten, dient voor aanvang van deze activiteiten te beschikken over een autorisatie. Hiertoe dient de onderneming haar belangstelling voor het verkrijgen van toestemming zo vroeg mogelijk kenbaar te maken.

Afhandelaars die op Brussels Airport grondafhandeling ten behoeve van derden willen aanbieden en luchtvaartmaatschappijen die zelfafhandeling willen verzorgen, kunnen via de onderstaande contactgegevens de aanvraagdocumenten opvragen.

Christoph Van Hove
Regulations Manager
Brussels Airport Company

Contacteer het team

Wat houdt algemene luchtvaart in?

Algemene luchtvaart is een verzamelterm die de algemene luchtvaart, de zakenluchtvaart en de privé-chartervluchtvaart dekt. Deze luchtvaartactiviteiten worden zowel airside als landside in een apart deel van de luchthaven (terminal voor algemene luchtvaart) uitgevoerd.

Voor een volledige definitie van wat onder “algemene luchtvaart” verstaan moet worden, verwijzen we naar de definities zoals neergelegd in het Koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven van Brussel-Nationaal, gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 23 november 2014.

Verleners van grondafhandelingsdiensten die hun diensten willen aanbieden voor de algemene luchtvaart op Brussels Airport, hebben een autorisatie van Brussels Airport Company nodig. Elke dienstverlener die na aanvraag de betreffende autorisatie ontvangt, mag grondafhandelingsdiensten aanbieden op Brussels Airport.

Neem voor meer informatie over de aanvraagprocedure contact op via de onderstaande gegevens.

Christoph Van Hove
Regulations Manager
Brussels Airport Company

Contacteer het team

Op dit moment zijn er twee ondernemingen die grondafhandelingsdiensten voor de algemene luchtvaart verzorgen op Brussels Airport:

ExecuJet Belgium
Tel: +32 2 720 58 80
Fax: +32 2 721 22 88 hostess.belgium@execujet.com
Openingsuren: Op weekdagen van 7:00 tot 22:00 uur In het weekend en op wettelijke feestdagen van 8:30 tot 17:30 uur. Op aanvraag 24/7.

Aviapartner Executive
Tel: +32 2 723 0697
Fax: +32 2 723 0695 bru.executive@aviapartner.aero
Openingsuren: 06:00-23:00 uur plaatselijke tijd (24 op 7 beschikbaar)

Parkeren van voertuigen

Klik hier voor de contactgegevens en de parkeerplaatsvoorschriften