Known Supplier of Airport Supplies

Levert uw bedrijf regelmatig luchthavenbenodigdheden op Brussels Airport? Dan kan het interessant zijn om Bekende leverancier van luchthavenbenodigdheden te worden, ofwel Known Supplier of Airport Supplies (KSAS)

Door het behalen van een KSAS-certificaat kan u genieten van een aantal interessante voordelen waaronder een snellere en eenvoudiger doorgang aan de Security wachtposten. Dit bespaart kostbare tijd voor zowel uw bedrijf als de luchthaven. 

Geïnteresseerd? Lees meer over het statuut van KSAS, de voorwaarden en voordelen ervan in de volgende secties.

Een bekende leverancier van luchthavenbenodigdheden, ofwel Known Supplier of Airport Supplies (KSAS) is een leverancier wiens procedures voldoen aan strikte beveiligingsregels en -normen om de levering van luchthavenbenodigdheden in om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones van de luchthaven te kunnen toestaan. 

 

De leverancier onderwerpt zijn leveringen aan beveiligingscontroles, zorgt er redelijkerwijs voor dat deze geen verboden voorwerpen bevatten en beschermt ze tegen manipulatie

 van onbevoegden vanaf het ogenblik van deze controle tot de levering in de beveiligde zone.

Luchthavenbenodigdheden zijn alle artikelen die bedoeld zijn om te worden verkocht, gebruikt of beschikbaar gesteld voor welk doel of welke activiteit dan ook in om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones van luchthavens. We noemen deze zone ook CPSRA (Critical Part of the Security Restricted Area).

Goederen worden als luchthavenbenodigdheden beschouwd vanaf het ogenblik dat ze identificeerbaar zijn als benodigdheden bestemd voor CPSRA.

Voorbeelden van luchthavenbenodigdheden zijn (deze lijst is niet-limitatief): 

 • Alle artikelen bestemd voor verkoop in de Duty free shops
 • Drank en etenswaren
 • Kranten, boeken en tijdschriften
 • Kantoorbenodigdheden (bv. papier, meubilair, enz.) 
 • Bouwmaterialen (bv. betonblokken, gipsplaten, isolatiematerialen, enz.)
 • Bulkladingen (bv. zand, grind, enz.) 
 • Brandstoffen
 • Ontijzelingsproducten (bv. ontdooivloeistoffen, strooizout, enz.)
 • Schoonmaak- en hygiëneartikelen (bv. zeep, toiletpapier, enz.) 
 • ... 

Vracht, post, materiaal van luchtvaartmaatschappijen, vluchtbenodigdheden en bagage worden niet als luchthavenbenodigdheden beschouwd. Op deze goederen zijn afzonderlijke beveiligingsvoorschriften van toepassing.

De lijst van verboden voorwerpen is terug te vinden in punt 1.6 aanhangsel 1A van de EU Uitvoeringsverordening 2015/1998 van de Commissie van 5 november 2015 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart.

Om te weten of uw bedrijf in aanmerking komt om KSAS te worden, kan u een eerste eenvoudige check doen door het beantwoorden van volgende vragen: 

 • Levert u regelmatig goederen op Brussels Airport? Bv. > 100 niet-complexe* leveringen/jaar of > 20 complexe** leveringen/jaar?
 • Levert u goederen Airside?
 • Levert u goederen die gezien hun aard, omvang en/of hoeveelheid moeilijk te controleren zijn bij de veiligheidscontrole

Als u ‘ja’ antwoordde op deze 3 vragen, is het interessant om KSAS te worden.

*Voorbeelden van niet-complexe leveringen (lijst is niet-limitatief):

 • Zakken met strooizout
 • Palletten met water
 • Enz.

**Voorbeelden van complexe leveringen zijn (lijst is niet-limitatief):

 • Zeer volumineuze leveringen zoals bulkgoederen (bv. zand, cement...)
 • Aanlevering van veel gereedschappen/werkmateriaal
 • Leveringen met een grote verscheidenheid aan goederen die op diverse wijze aangeleverd worden (bv. bouwmaterialen via open vracht, betonmixer, tankwagen)
 • Enz.

Als bekende leverancier van luchthavenbenodigdheden geniet u van volgende voordelen:

 • Efficiënte doorgang bij levering in CPSRA 
 • Aanzienlijke vermindering van de werklast aan de Security wachtpost (geen extra laden of lossen van goederen)
 • Kortere aanleverroute door rechtstreekse levering van goederen Airside aan bijv. Pier A of Pier B

Dankzij de KSAS-procedure gebeuren leveringen op een efficiënte manier en blijft een hoge veiligheidsstandaard verzekerd. Een win-win dus voor zowel uw bedrijf als de veiligheid van de luchthaven.

Om als bekende leverancier van luchthavenbenodigdheden te kunnen worden aangewezen, moet de leverancier het volgende verstrekken aan BAC:

 • Een verbintenisverklaring ondertekend door de wettelijk vertegenwoordiger, en
 • Een beveiligingsprogramma waarin de beveiligingsmaatregelen zijn omschreven, en
 • Bewijs van een achtergrondonderzoek en opleiding van KSAS-medewerkers

Een KSAS-statuut wordt toegekend voor een periode van 2 jaar, startend vanaf de datum vermeld op het KSAS-certificaat. De toekenning is locatiegebonden en niet overdraagbaar.

Een KSAS-statuut kan verlengd worden voor telkens een periode van 2 jaar. Daarvoor dient de leverancier een hercertificatieproces te doorlopen.

Als het Directoraat Generaal van de Luchtvaart (DGLV) of Brussels Airport Company (BAC) er geen genoegen meer mee neemt dat de bekende leverancier aan de vereisten voldoet, wordt de status van bekende leverancier van luchthavenbenodigdheden onmiddellijk (tijdelijk) ingetrokken. 

U kan een aanvraag indienen door bij Brussels Airport Company, afdeling Security Compliance door een mail te sturen naar knownsupplier@brusselsairport.be

 • Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998 van de Commissie van 5 november 2015 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart
 • Informatiebrochure KSAS E-learning: binnenkort beschikbaar

Voor verdere informatie kan u contact opnemen met de afdeling Security Compliance via  knownsupplier@brusselsairport.be