Wie zijn we?

 • DNB BA, de onafhankelijke elektriciteitsnetbeheerder van Brussels Airport
 • We vervoeren elekriciteit van het hoogspanningsnet tot aan de individuele installaties

DNB BA is de beheerder van het gesloten distributienet van Brussels Airport. Wij staan in voor de elektriciteitsverdeling op de site van Brussels Airport. Wij leveren dus geen elektriciteit, maar vervoeren deze van het hoogspanningsnet tot aan de individuele installaties. Bedrijven op de site van Brussels Airport kunnen dus zelf hun elektriciteitsleverancier kiezen.

Wat is een distributienetbeheerder?

 • staat in voor het transport en verdeling van elektriciteit vanaf het hoogspanningsnet tot bij de individuele installaties
 • is verantwoordelijk voor de indienststelling/buitendienststelling van aansluitingen, het plaatsen van elektriciteitsmeters, de opname van meterstanden, …
 • doet het onderhoud en de ontwikkeling om het distributienet veilig en betrouwbaar te houden
 • heeft een gereguleerd monopolie op zijn grondgebied

Een distributienetbeheerder staat enkel in voor het transport en de verdeling van de aangekochte energie van de eindgebruiker en is dus geen energieleverancier.  Distributienetbeheerders zijn doorgaans publieke netbeheerders, zoals Elia Fluvius, Ores en Sibelga.  Zij vallen onder het toezicht van federale en regionale regulatoren zoals CREG en VREG, CWaPE en Brugel.

Wat is een gesloten distributienet?

 • Een elektriciteitsnet op een geografisch afgebakende zone
 • Op een industriële of commerciële locatie, of een locatie met gedeelde diensten
 • Geen huishoudelijke afnemers
 • De eigenaar van het net is tevens de hoofdafnemer

De Brussels Airport-site voldoet aan deze door Europa gedefinieerde voorwaarden. Daarom werd DNB BA door de Vlaamse Regulator VREG in 2012 gekwalificeerd als beheerder van een gesloten distributienet. Bedrijven op de site van Brussels Airport kunnen daardoor zelf hun elektriciteitsleverancier kiezen.

De rol van DNB BA als beheerder van het gesloten distributienet van Brussels Airport

De opdracht van DNB BA is het ontwikkelen en uitbaten van het gesloten distributiesysteem van elektriciteit op het grondgebied van Brussels Airport.

Het gesloten distributienet bestaat uit:

 • 2 injectiepunten van 36kV op het transmissienet van Elia;
 • Transformatoren die de hoogspanning naar 11kV tot 400V omzetten
 • Cabines die de elektriciteit verdelen naar de eindgebruikers
 • Meters die het elektriciteitsverbruik meten
 • Kabels op Hoog- of Laagspanning die de elektriciteit transporteren.
 • IT en Communicatiemiddelen.

Voor onze klanten willen wij de rol van betrouwbare adviseur en partner spelen met als doel het distributienet van Brussels Airport te ontwikkelen en uit te baten volgens de “Best Practices”, normen en reglementen op een niet-discriminerende wijze voor de hele Airport Community. Voor de Belgische energiemarkt dragen wij ook de verantwoordelijkheid om juiste verbruiksgegevens te communiceren.

Wens je graag meer informatie of heb je een vraag? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.