Rijbewijzen en doorgangsbewijzen

Boek je rijbewijsexamen
  • Aanvraag tot deelname aan het examen
  • Aanvraag voor doorgang voertuigen
  • Aanvraag doorgangsbewijzen

Beste klant

Bij aanvang van de coronacrisis hebben wij ervoor gezorgd dat de geldigheid van rijbewijzen van het type A automatisch werd verlengd met 3 maand. Deze regel ging in voege op 16 maart 2020. De regel wordt echter opgeheven vanaf 1 juli 2020. De verlenging van de geldigheid met 3 maanden geldt enkel voor rijbewijzen met een vervaldatum in de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 juni 2020.

Hieronder geven we een aantal voorbeeldcases om de praktische impact voor de medewerkers te schetsen:

  • Het rijbewijs A was geldig tot 10 maart -> is reeds vervallen op 10 maart
  • Het rijbewijs A was geldig tot 20 maart -> was verlengd tot 20 juni
  • Het rijbewijs A was geldig tot 16 juni -> is verlengd tot 16 september
  • Het rijbewijs A is geldig tot 10 juli -> vervaldatum blijft 10 juli

Gezien de beperkte testcapaciteit van onze dienst rijbewijzen, vragen we jullie om enkel examens rijbewijzen te plannen voor medewerkers die deze effectief nodig zullen hebben.

De dienst rijbewijzen zal vanaf heden geopend en beschikbaar zijn op volgende dagen en uren: 

  • Maandag: van 08u00-12u00 en 13u00-16u00
  • Donderdag: van 08u00-12u00 en van 13u00-16u00

Afspraken voor het afleggen van het examen rijbewijs A dienen vanaf heden geboekt te worden via de website

Om preventieredenen vragen we de deelnemers wel om in het lokaal, tijdens het afnemen van de test, een mondmasker te dragen en de overige hygiënische voorschriften na te leven.

Zijn je medewerkers lange tijd afwezig geweest en zijn ze in het bezit van een luchthavenrijbewijs, laat hen dan zeker nog eens de essentiële veiligheidsinformatie doornemen.

De nodige aanvraagformulieren zijn hier beschikbaar. Download het benodigde formulier en print het uit, vul het in en stuur het ons terug:

Licences Management
Gebouw 56
Brussels Airport
1930 Zaventem
driverslicence@brusselsairport.be

Vergeet niet de nodige bijlagen mee te sturen.

Nota: gelieve de nodige aandacht te schenken aan de Voorwaarden te vinden op de tweede bladzijde van de Aanvraag voor doorgangsbewijs.

De vergoedingen voor deelname aan het examen en voor opmaak van luchthavenrijbewijzen, inclusief duplicaten, zijn beschikbaar bij de dienst Apron Licences.