Online voorbereidingscursus

  • Een test van 2 modules
  • Nadat de e-learning werd doorlopen, mag je de test afleggen.

Vooraleer een badge kan worden uitgereikt moet de persoon waarvoor de badge werd aangevraagd een test afleggen. Hierin wordt gepeild of de betrokkene over de basiskennis beschikt om op te luchthaven te kunnen werken en in te staan voor zijn/haar eigen veiligheid en die van alle anderen.

Om hen toe te laten zich op de test voor te bereiden werd een e-learning uitgewerkt.

Deze e-learning bestaat uit twee modules: een security awareness luik en een health & safety luik. Alle aanvragers worden op beide modules getest, met uitzondering van het personeel van Brussels Airport Company en diplomaten die enkel een test moeten afleggen over het deel security awareness.

Nadat de e-learning werd doorlopen, mogen de kandidaat-badgehouders zich aanmelden bij de badgedienst om de test af te leggen.

Naar de 'security awareness' module

Naar de 'Health & Safety' module

Elke aanvrager moet slagen voor een test rond security awareness om de luchthavenbadge te kunnen verkrijgen. De resultaten van de test voor het gedeelte health & safety zullen geen invloed hebben op de toekenning van de luchthavenbadge. Er zal echter wel rekening gehouden worden met de resultaten door een screening van de algemene tendens per werkgever.

Dat wil zeggen dat de resultaten periodiek worden doorgelicht. Wanneer de scores onvoldoende zijn zal de dienst Health & Safety van Brussels Airport Company de werkgever hierover aanspreken en aanmanen tot sensibilisering.