Online voorbereidingscursus & e-learningtest

  • 2 modules met oefenvragen
  • Aanvragen logins test(en)

Online e-learning modules

Vooraleer een Airside luchthavenidentificatiekaart kan worden uitgereikt moet de persoon waarvoor de kaart werd aangevraagd e-learning testen afleggen. Hierin wordt gepeild of de kandidaat kaarthouder over de nodige basiskennis beschikt om op de luchthaven te kunnen werken en in te staan voor zijn/haar eigen veiligheid en die van alle anderen.

Om hen toe te laten zich op deze testen voor te bereiden werd een e-learning cursus uitgewerkt die op voorhand online gevolgd moet worden.

Deze modules zijn hieronder beschikbaar (het is niet meer mogelijk deze te bekijken ter plaatse op de badgedienst)

 

De e-learningcursus bestaat uit twee modules:

  • Een security awareness luik (duurtijd gemiddeld 40 min)
  • Een health & safety luik (duurtijd gemiddeld 10 min).

Alle kandidaat badgehouders worden op beide modules getest, met uitzondering van het personeel van Brussels Airport Company en diplomaten, dewelke enkel de test over het deel security awareness moeten afleggen.

De e-learning modules zijn voor iedereen publiek beschikbaar op deze website en er wordt dus niets gelogd. Iedereen wordt wel geacht deze e-learning door te nemen zodat men op de hoogte is van alle beveiligings- en veiligheidsregels. Tevens is het volgen van de e-learning noodzakelijk om te slagen voor de testen.

In deze modules zitten ook oefenvragen verwerkt, die helpen om zich voor te bereiden op de echte e-learningtest. Deze oefenvragen tellen niet mee voor het finale testresultaat.

Naar de 'security awareness' module

Naar de 'Health & Safety' module

 

Online e-learning test (login)

De e-learning test wordt enkel nog online afgelegd.

We rekenen erop dat de onderneming verantwoordelijk omspringt met deze test(en) en zelf de nodige maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de kandidaat kaarthouder zelf deze test(en) aflegt en de gebruikelijke examenprincipes naleeft. Bij twijfel worden de testresultaten dan ook als ongeldig beschouwd. 

Wil je een login voor de test(en) aanvragen, bezorg dan onderstaande gegevens aan de badgedienst. Hierna ontvang je de link naar de test samen met de inloggegevens.

Mail volgende gegevens door naar training@aviatoacademy.com :

  • Naam
  • voornaam
  • Geboortedatum
  • Firmanaam
  • Taal (nl/fr/eng)

Met je logingegevens kan je inloggen via learn.aviatoacademy.com.

Elke kandidaat kaarthouder moet slagen voor een test rond security awareness (minstens 6/10 behalen - duurtijd gemiddeld 6 min) om de Airside luchthavenidentificatiekaart te kunnen verkrijgen. De Security test kan maximum 2 keer per dag afgelegd worden.

De resultaten van de test voor het gedeelte health & safety (duurtijd gemiddeld 3 min) zullen geen invloed hebben op de toekenning van de kaart.

Er zal echter wel rekening gehouden worden met de resultaten door een screening van de algemene tendens per werkgever. Dat wil zeggen dat de resultaten periodiek worden doorgelicht. Wanneer de scores onvoldoende zijn zal de dienst Health & Safety van Brussels Airport Company de werkgever hierover aanspreken en aanmanen tot sensibilisering.

Zodra de kandidaat kaarthouder de test(en) succesvol afgelegd heeft & bericht heeft gekregen van zijn werkgever dat de Airside luchthavenidentificatiekaart klaarligt kan deze hier een online afspraak maken om deze af te halen.

Herinner je medewerker er zeker nog eens aan zijn/haar identiteitskaart en de QR-code van de geboekte afspraak mee te nemen bij aanmelding op onze dienst.