Nieuwe aansluiting voor elektriciteitsproductie

Vul het onderstaande formulier in om een nieuwe aansluiting of de wijziging van een bestaande aansluiting voor elektriciteitsproductie aan te vragen.
Gelieve er rekening mee te houden dat er een doorlooptijd van 6 weken vereist is om de nieuwe aansluiting of de wijziging van een bestaande aansluiting te voltooien.

Bedrijfsgegevens

Alleen niet-residentiële bedrijven kunnen een aansluiting op Brussels Airport aanvragen.
Dit adres zal worden gebruikt in de contractuele mededelingen (Geregistreerd facturatieadres).
Gelieve ook de landcode te vermelden.

Administratieve contactgegevens

Dit contact zal worden gebruikt voor contractuele besprekingen en mededelingen.

Technische contactgegevens

Dit contact zal worden gebruikt voor technische vragen tijdens de installatie met betrekking tot certificaten, enz. De gegevens mogen niet identiek zijn aan het administratieve contact.

Details aansluiting

Geïnstalleerd vermogen van de transformator aangesloten op het net.
Totaal vermogen van de fotovoltaïsche installatie in kilowattpiek.
Indien er meer dan 1 omvormer is, gelieve de som van de omvormers te vermelden.
Geef het nummer op van het gebouw waar het fotovoltaïsche paneel zal worden geïnstalleerd.
Hou er rekening mee dat er minstens 6 weken voorzien is voor de realisatie van de nieuwe aansluiting of de wijziging van een bestaande aansluiting.

Voorstudie van de installatie, documentatie van de te installeren apparatuur en schematische voorstelling van het integratiepunt met de huidige installatie

Gelieve alle andere informatie in te vullen die ons kan helpen bij de behandeling van uw aanvraag.

Voeg ook alle andere soorten documentatie toe die nuttig kan zijn

* verplicht veld