In dialoog

Als luchthaven in het hart van Europa zijn we ook voor de bredere regio een belangrijk kruispunt. Zo bieden we kwaliteitsvolle jobs aan een groot aantal mensen die dagelijks meebouwen aan ons verhaal. Daarnaast vervoeren we zowel passagiers als pakketten over de hele wereld en maken veel omwonenden gebruik van het verkeersnetwerk rond de luchthaven. Daarom vinden we het belangrijk om over tal van onderwerpen in dialoog te treden met politieke stakeholders op lokaal, nationaal en internationaal niveau.  

In de overlegcommissie van Brussels Airport brengen we ieder kwartaal alle Vlaamse gemeenten die binnen de geluidscontouren vallen samen aan tafel. Dit is de ideale gelegenheid om een stand van zaken op te maken van verschillende milieuaspecten. Ook mogelijke vragen worden dan uitgebreid beantwoord.