Meer informatie over Persoonsgegevens

Brussels Airport kan verschillende soorten Persoonsgegevens verzamelen van Betrokkenen die de Websites bezoeken en deze op haar servers opslaan.

Persoonsgegevens die wij Verwerken

Wij kunnen verschillende categorieën van Persoonsgegevens Verwerken zoals:

 • Directe identificatiegegevens (bv. uw voor- en achternaam);
 • Contactgegevens (bv. uw postadres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer);
 • Informatie verstrekt bij helpdeskverzoeken;
 • Webgedragsinformatie, zoals informatie in verband met de manier waarop Betrokkenen de Websites gebruiken (bv. browsertype, domeinen, paginaweergaves) verzameld via cookies en andere geautomatiseerde technologie (zie ons cookiebeleid voor meer informatie);
 • Elektronische identificatiegegevens, d.w.z. IP-adressen (d.w.z. een unieke reeks cijfers die elk op het netwerk aangesloten apparaat identificeert (bv. laptop, tablet, smartphone) waarmee de communicatie en uitwisseling van informatie met andere apparaten via een op IP gebaseerd netwerk, zoals het internet mogelijk wordt gemaakt) om de Websites te beheren en ervoor te zorgen dat relevante informatie naar uw computer wordt verzonden;
 • Locatie-informatie (gebaseerd op uw IP-adres).

Als u een van onze Websites bezoekt die u de mogelijkheid biedt om online te registreren en een account aan te maken, kunnen de volgende Persoonsgegevens worden verzameld:

 • Directe identificatiegegevens (bv. uw voor- en achternaam);
 • Indirecte identificatiegegevens (bv. uw land, postcode, geboortedatum);
 • Contactgegevens (bv. uw e-mailadres, gsm-nummer);
 • Persoonlijke kenmerken (bv. uw geslacht, taal, reisvoorkeuren);
 • Uw profielfoto.

Per dienst/product wordt u op de webpagina transparant toegelicht welke Persoonsgegevens worden verzameld, met welk Doeleinde en hoe lang uw Persoonsgegevens worden bewaard.

Doeleinden waarvoor wij deze Persoonsgegevens Verwerken

Brussels Airport (i) verzamelt, (ii) gebruikt en (iii) onderhoudt de Persoonsgegevens die door de Betrokkene zijn verstrekt of door Brussels Airport zijn verzameld voor alle Doeleinden die noodzakelijk zijn voor de goede (technische) werking van de Websites en/of het aanmaken van een account.

Over het algemeen verzamelt Brussels Airport uw Persoonsgegevens voor een overkoepelend doel: elke Betrokkene die gebruik maakt van de Websites een veilige, optimale en persoonlijke ervaring aanbieden. Andere Doeleinden voor het verzamelen en Verwerken van uw Persoonsgegevens via de Websites zijn onder meer:

 • Het verstrekken van toegang tot en deelname aan de Websites en het gebruik van de diensten en producten die worden aangeboden via de Websites, met inbegrip van de klantenservice;
 • Het diagnosticeren van technische problemen, het beheren van technische ondersteuning en het Verwerken van vragen met betrekking tot de Websites;
 • Het commercialiseren van de Websites;
 • Directe marketingdoeleinden, voor zover Brussels Airport daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van de Betrokkene heeft verkregen; 
 • Het exploiteren, evalueren en verbeteren van de Website (met inbegrip van het ontwikkelen van aanvullende producten en/of diensten, het aanpassen en verbeteren van de huidige Websites, analyse van onze Websites, kwaliteitscontroleactiviteiten en het uitvoeren van interne bedrijfsfuncties zoals boekhouding en auditing);
 • Het beschermen tegen, identificeren en voorkomen van fraude en andere onwettige activiteit, vorderingen en andere aansprakelijkheden.

Op de verschillende sociale mediakanalen waarop Brussels Airport actief is, en zoals hieronder opgesomd, verstrekken we aanbiedingen, evenals nuttige informatie, feiten en het laatste nieuws over Brussels Airport. U kunt ook gemakkelijk contact met ons opnemen via een van onze sociale media-accounts, deelnemen aan discussies, reageren op geposte inhoud zoals foto's, vragen stellen of deelnemen op elke andere manier die mogelijk is gemaakt door het gebruikte sociale mediakanaal. Onze sociale media-accounts zijn een gemakkelijke en snelle methode om een nauwe band te houden met onze passagiers en de verwachte en/of gewenste ervaring tijdens het reizen, en om snel iets aan hun zorgen te doen.

De sociale mediakanalen die we gebruiken, omvatten:

 • Facebook;
 • Twitter;
 • Instagram;
 • LinkedIn;
 • Pinterest;
 • Tumblr;
 • Flickr;
 • YouTube.

Persoonsgegevens die wij Verwerken

Wij kunnen verschillende categorieën van Persoonsgegevens Verwerken zoals:

 • Directe identificatiegegevens (bv. uw voor- en achternaam);
 • Indirecte identificatiegegevens (bv. uw land, postcode, geboortedatum);
 • Elektronische identificatiegegevens (bv. uw IP-adres);
 • Contactgegevens (bv. uw e-mailadres);
 • Persoonlijke kenmerken (bv. uw geslacht, taal, reisvoorkeuren);
 • Foto’s en beeldopnames (bv. uw profielfoto);
 • Overige categorieën van Persoonsgegevens die u ons (via uw sociale media) meedeelt.

We vragen u om geen (gevoelige) Persoonsgegevens van uzelf of anderen op onze sociale mediakanalen te plaatsen om mogelijk misbruik van dergelijke Persoonsgegevens te voorkomen, aangezien deze dan publiekelijk beschikbaar zullen worden.

Wij geven er de voorkeur aan dat u, indien u dat absoluut nodig acht, dergelijke Persoonsgegevens deelt via een privébericht of via e-mail.

In het geval dat u (gevoelige) Persoonsgegevens deelt op een pagina van een sociale mediaplatform dat publiekelijk toegankelijk is, behoudt Brussels Airport zich het recht voor om dergelijke Persoonsgegevens te verwijderen om u te beschermen tegen mogelijk misbruik.

Over het algemeen Verwerken wij uw Persoonsgegevens op basis van uw toestemming (aan ons en/of het desbetreffende sociale mediaplatform). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons of het desbetreffende sociale mediaplatform op te nemen. In andere gevallen kunnen wij uw Persoonsgegevens Verwerken ter voorbereiding, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst met u.

Daarnaast kunnen wij uw Persoonsgegevens Verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen die in specifieke gevallen zwaarder wegen dan enig mogelijk nadeel voor uw rechten. In dat geval is enig mogelijk nadeel voor uw rechten zeer gering, terwijl de informatie voor Brussels Airport van cruciaal belang is. Waar wij ons op deze juridische Verwerkingsgrond baseren, zullen we de effecten die dit kan hebben op uw privacy beperken door ons gebruik ervan te minimaliseren en adequate toegangs- en beveiligingsgaranties in te stellen om ongeoorloofd gebruik te voorkomen.

Doeleinden waarvoor wij deze Persoonsgegevens Verwerken

Brussels Airport verzamelt en gebruikt uw Persoonsgegevens in het kader van sociale media voor onderstaande Doeleinden.

 •  Om uw vragen en verzoeken via sociale media te beantwoorden om onze klantenservice te verbeteren en uw verzoek te behandelen.

In dit geval gebruiken wij uw Persoonsgegevens omwille van operationele doeleinden. Wij gebruiken ze bijvoorbeeld om uw vraag of verzoek te beantwoorden en onze diensten gebruikersvriendelijk te houden. Wij kunnen ze eveneens gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren.

Wanneer wij uw Persoonsgegevens wensen te Verwerken voor een ander Doel dan dat waarvoor de Persoonsgegevens zijn verkregen, zullen wij u contacteren vóór de verdere Verwerking van die gegevens.

 • Het organiseren van online wedstrijden en campagnes via sociale media.

Brussels Airport kan online wedstrijden en campagnes organiseren op geregelde tijdstippen. Voor meer informatie over de Verwerking van uw Persoonsgegevens voor dergelijke Doeleinden, verwijzen we naar artikel 4.5. “Campagnes en (online) wedstrijden” van dit privacybeleid[SL3] .

 • Fan pagina’s van Brussels Airport op sociale media

Brussels Airport heeft op diverse sociale mediaplatformen fan pagina’s. Afhankelijk van de concrete situatie, kan Brussels Airport samen met het desbetreffende mediaplatform optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke, zoals bijvoorbeeld voor de Verwerking van gegevens voor het samenstellen van paginastatistieken. Paginastatistieken zijn geaggregeerde gegevens die ons meer inzicht kunnen geven in hoe mensen interactie hebben met onze fan pagina’s.

Wij verwijzen graag naar het beleid van het relevante sociale mediaplatform indien u verdere vragen heeft over de Verwerking van uw Persoonsgegevens door het sociale mediaplatform.

In het geval van Facebook, kunnen paginastatistieken gebaseerd zijn op Persoonsgegevens die verzameld zijn in verband met een bezoek van mensen aan onze pagina of interactie met onze pagina en de inhoud daarvan. Facebook neemt daarbij de primaire verantwoordelijkheid voor het Verwerken van statistiekgegevens en het naleven van toepassing zijnde verplichtingen onder toepasselijke regelgeving met betrekking tot het Verwerken van statistiekgegevens. Alleen Facebook kan beslissingen nemen en implementeren met betrekking tot het Verwerken van statistiekgegevens. Facebook beslist naar eigen inzicht hoe het zich houdt aan haar verplichtingen. Indien u dan ook verdere vragen heeft over paginastatistieken van Facebook, verwijzen wij u dan ook graag naar het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy.

 • Het gebruik van sociale mediaprofielen om u aan te melden bij het wifinetwerk van Brussels Airport en de virtuele assistent op onze Websites.

U heeft de mogelijkheid om u aan te melden bij het wifinetwerk van Brussels Airport en de virtuele assistent (chatbot) op onze Websites, genaamd BRUce, via inlogdiensten van sociale mediaplatformen. Deze diensten verifiëren uw identiteit en bieden u de mogelijkheid om bepaalde Persoonsgegevens met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres.

In dat geval zal Brussels Airport uw Persoonsgegevens ontvangen die u beschikbaar hebt gemaakt via het betreffende sociale mediakanaal. Om uw privacy-instellingen op uw profielpagina van het sociale mediaplatform te beheren en specifiek aan te geven welke Persoonsgegevens u met ons wenst te delen, verwijzen wij u naar het beleid van het relevante sociale mediaplatform.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken voor de analyse, verbetering en beveiliging van BRUce of andere dienstverlening.

U kunt de Brussels Airport App gratis downloaden in de beschikbare applicatiewinkel van uw mobiel toestel.

Persoonsgegevens die wij Verwerken

Wij kunnen verschillende categorieën van Persoonsgegevens Verwerken zoals:

 • Locatiegegevens
 • Vluchtgegevens

Doeleinden waarvoor wij deze Persoonsgegevens Verwerken

Brussels Airport (i) verzamelt, (ii) gebruikt en (iii) onderhoudt de Persoonsgegevens die door de Betrokkene zijn verstrekt of door Brussels Airport zijn verzameld voor alle Doeleinden die noodzakelijk zijn voor de goede (technische) werking van de Brussels Airport App.

Over het algemeen verzamelt Brussels Airport uw Persoonsgegevens voor een overkoepelend doel: elke Betrokkene die gebruik maakt van de Brussels Airport App een veilige, optimale en persoonlijke ervaring aanbieden. Andere Doeleinden voor het verzamelen en Verwerken van uw Persoonsgegevens via de Brussels Airport App zijn onder meer:

 • Het verlenen van diensten

Mijn vluchten. U kunt al uw geplande vluchten toevoegen aan de Brussels Airport App om relevante informatie te ontvangen, zoals het exacte rijnummer voor het inchecken en de afgeven van bagage. Als u ermee instemt om pushmeldingen te ontvangen, kunnen we u meldingen sturen die relevant zijn voor uw toegevoegde geplande vlucht.

Waar is mijn auto? Wanneer u met de auto naar Brussels Airport komt, kunt u gebruik maken van onze functie "Waar is mijn auto?", waarin u kunt aangeven op welke parkeerplaats, op welk niveau en op welk nummer uw auto geparkeerd staat. We zullen dergelijke informatie opslaan als een parkeerherinnering in de Brussels Airport App, zodat u nooit zult vergeten waar u uw auto hebt geparkeerd wanneer u terugkomt.

 • Locatiediensten

Van en naar Brussels Airport. Als u de Brussels Airport App uw toestemming hebt gegeven om gebruik te maken van uw locatiegegevens en u gebruik maakt van de functie 'van en naar Brussels Airport', kan Brussels Airport uw locatiegegevens Verwerken om uw reistijd te berekenen van de locatie waar u zich bevindt naar Brussels Airport of van Brussels Airport naar een locatie naar keuze. Als u het gebruik van uw locatiegegevens niet hebt ingeschakeld, kunt u uw locatie handmatig invoeren om uw reistijd van en naar de luchthaven te berekenen. Om uw locatie te bepalen en uw reistijd te berekenen, kan Brussels Airport gebruik maken van een externe dienstverlener die onder de bepalingen valt van artikel 6 “Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en hoe worden uw persoonsgegevens beschermd wanneer deze buiten de EER doorgegeven worden?” van dit privacybeleid.

Brussels Airport zal uw locatiegegevens niet Verwerken als u daarvoor niet uw toestemming hebt gegeven. In het geval dat u uw toestemming hebt gegeven en wilt intrekken, kunt u uw voorkeuren altijd wijzigen in de (locatie-)instellingen van uw mobiel toestel.

Persoonsgegevens die wij Verwerken

U kunt zich via onze Websites of wifiregistratieportaal inschrijven voor een van onze online nieuwsbrieven door uw e-mailadres op te geven. Zo blijft u op de hoogte van ons laatste nieuws. We kunnen u ook de optie aanbieden om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief/-brieven via andere kanalen, zoals inschrijvingsformulieren van campagnes en online wedstrijden. We zullen u echter altijd uitdrukkelijk om uw toestemming vragen om de nieuwsbrief te ontvangen.

Doeleinden waarvoor wij deze Persoonsgegevens Verwerken

Wij zullen uw e-mailadres uitsluitend gebruiken om u een van onze nieuwsbrieven op te sturen waarmee u hebt ingestemd. U kunt zich altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief/-brieven via de link onderaan elke nieuwsbrief.

Brussels Airport organiseert regelmatig campagnes op de luchthaven en/of (online) wedstrijden waaraan u kunt deelnemen. Afhankelijk van het type campagne en/of (online) wedstrijd kunnen we verschillende soorten Persoonsgegevens verzamelen en deze opslaan op onze servers.

Persoonsgegevens die wij Verwerken

Dergelijke Persoonsgegevens zijn onder meer:

 • Directe identificatiegegevens (bv. uw voor- en achternaam);
 • Indirecte identificatiegegevens (bv. uw geboortedatum);
 • Contactgegevens (bv. uw postadres, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Persoonlijke kenmerken (bv. uw geslacht, taal, land);
 • (Profiel)foto en videobeelden;
 • Elektronische identificatiegegevens (MAC-adres).

Doeleinden waarvoor wij deze Persoonsgegevens Verwerken

Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen Verwerken om de winnaar van de (online) wedstrijd te bepalen en/of om u materiaal van een campagne op Brussels Airport te bezorgen, bijvoorbeeld een foto gemaakt in het kader van een bepaalde campagne. We kunnen u echter de mogelijkheid geven om uitdrukkelijk in te stemmen en aan te geven dat u verder informatie wil ontvangen over andere (online) wedstrijden en/of campagnes die worden georganiseerd door Brussels Airport. Als dat het geval is, behouden we alleen uw naam en andere relevante contactgegevens, met inbegrip van alle relevante informatie om communicatie op maat mogelijk te maken, bv. een juiste aanspreking gebaseerd op uw geslacht of communicatie in uw moedertaal.

Als u deelneemt aan een (online) wedstrijd, kan uw naam publiekelijk worden aangekondigd op de relevante webpagina om aan te geven dat u de winnaar van een dergelijke wedstrijd bent. In het geval dat de winnaar van een (online) wedstrijd wordt gepubliceerd via sociale media, is het mogelijk dat u in de aankondiging van de winnaar wordt getagd met uw publiekelijk beschikbare gebruikersnaam van het relevante sociale mediakanaal.

Wanneer er een evenement of campagne op de luchthaven wordt georganiseerd, is het eveneens mogelijk dat u – mits uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming - wordt gefilmd of gefotografeerd wanneer u deelneemt aan een dergelijk evenement of dergelijke campagne. Deze foto's en videobeelden kunnen worden gebruikt voor (externe) communicatie van het evenement of de campagne en kunnen worden gepubliceerd op onze sociale mediakanalen en/of onze Websites. In het geval dat u verschijnt in een dergelijke (externe) communicatie, of indien u op de luchthaven wordt gefotografeerd of gefilmd en u niet in (externe) communicatie wilt verschijnen, kunt u overeenkomstig dit privacybeleid vragen om uw foto en/of videobeeld te wissen.

We kunnen samenwerken met externe partijen, zoals luchtvaartmaatschappijen, die het mogelijk maken om een bepaalde wedstrijd en/of campagne op Brussels Airport (mede) te organiseren. Wij machtigen deze externe partijen niet om uw Persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dat strikt noodzakelijk is om diensten onder ons toezicht uit te voeren of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Wij garanderen dat uw Persoonsgegevens alleen aan dergelijke externe partijen worden bekendgemaakt voor zover dat voor hen nodig is om hun specifieke functie te vervullen. Dergelijke externe partijen zullen in ieder geval onderworpen zijn aan hetgeen is uiteengezet in artikel 6. “Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en hoe worden uw persoonsgegevens beschermd wanneer deze buiten de EER doorgegeven worden?” van dit privacybeleid.

Daarnaast kunnen wij (of in voorkomend geval onze partners) ook uw Persoonsgegevens Verwerken met betrekking tot uw aanwezigheid op Brussels Airport. Details over deze bijkomende Verwerkingsactiviteiten zijn hieronder opgenomen.

 1. Wettelijke verplichtingen en taken van algemeen belang

Bescherming van de burgerluchtvaart. Brussels Airport voert preventieve veiligheidscontroles uit op passagiers en bagage in de terminal. Dit gebeurt in navolging van de internationale en Europese wetgeving met betrekking tot de burgerluchtvaart en de daaraan gerelateerde aspecten van veiligheid en beveiliging, waaronder:  (i) Verordening 300/2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart; (ii) Uitvoeringsverordening 2015/1998 tot vaststelling van de geUitvoeringsbesluit van de Commissie van 16 november 2015 houdende vaststelling van gedetailleerde maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke normen voor de beveiliging van de luchtvaart, zoals vermeld in artikel 18, onder a), van de Europese Verordening nr. 300/2008; (iii) Uitvoeringsverordening 2015/1998 van de Europese Commissie tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart; (iv) wet van 27 juni 1937 betreffende de regeling der luchtvaart; (v) koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende de regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de hulpagenten en agenten van de luchthaveninspectie; (vi) koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende de regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de inspecteurs en van de adjunct-hoofdinspecteurs van de luchthaveninspectie.

Brussels Airport heeft besloten om deze taak uit te besteden aan gespecialiseerde bewakingsfirma's. In het geval dat er Persoonsgegevens van u worden Verwerkt, gebeurt dit in het belang van de veiligheid van de burgerluchtvaart. De gegevens van uw instapkaart worden Verwerkt aan de gecontroleerde toegangspoorten, d.w.z. de automatische instapkaartcontrole, om u legitieme toegang te bieden tot de om veiligheidsredenen beperkt toegankelijke zone van de luchthaven. Toegangscontroles worden ook uitgevoerd op werknemers op Brussels Airport, van wie de badges worden gecontroleerd om toegang te krijgen tot de om veiligheidsredenen beperkt toegankelijke zone van de luchthaven.

Camerabeelden. Uw veiligheid op Brussels Airport maar ook die van onze medewerkers is erg belangrijk voor ons. Daarom maken we gebruik van bewakingscamera's. We zullen camerabeelden Verwerken voor veiligheidsdoeleinden (zie wettelijke basis hierboven), om de (veiligheids-)procedures te verbeteren, voor het beheer van de verkeersstromen op de luchthaven, het oplossen van incidenten en het beheer van (schade)claims, het beheer van goederen en het beheer van het operationele proces van Brussels Airport alsook voor toegangscontrole.

We zullen de camerabeelden niet langer dan dertig (30) dagen opslaan, tenzij er zich een incident heeft voorgedaan dat kan worden opgelost met behulp van de relevante camerabeelden, in welk geval de beelden niet langer worden opgeslagen dan nodig is voor het oplossen van de incidenten. Voor zover nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, kunnen overheidsinstanties, zoals de politie en de rechtbanken, en andere derden camerabeelden ontvangen die uw Persoonsgegevens kunnen bevatten.

Daarnaast maakt Brussels Airport gebruik van optische sensoren die gedurende een heel korte tijdspanne (fractie van een seconde) beelden verwerken en vervolgens worden door middel van blurring alleen nog (anonieme) silhouetten weergeven. Deze druktemeting is noodzakelijk voor het beheer van de mensenmassa in de luchthaven in het kader van beveiliging en veiligheid van de passagiers. Het betreft een toezicht op de menigte met als doel de bescherming van een doelwitrijke omgeving en het waarborgen van de (brand)veiligheid om te allen tijde een snelle evacuatie te kunnen voorzien. Vervolgens kunnen we op basis van de voorbije druktemetingen de knelpunten beheren en passagiersstromen controleren.

Passagiers met beperkte mobiliteit. Brussels Airport is wettelijk verplicht om voor dienstverlening voor passagiers met beperkte mobiliteit te zorgen in de luchthaven. Brussels Airport kan deze dienst uitbesteden aan derden, maar blijft verantwoordelijke voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens. De wettelijke basis is Verordening 1107/2006 van 5 juli 2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen.

In het geval dat u mobiliteitsproblemen hebt en binnen Brussels Airport reist, kunt u speciale assistentie vragen om u te helpen bij uw verplaatsing op de luchthaven. U moet deze dienst minstens achtenveertig (48) uur voor uw geplande vertrektijd aanvragen via uw luchtvaartmaatschappij of reisagent, die de relevante Persoonsgegevens rechtstreeks aan een van onze externe hulpverleners zal verstrekken om u naar de gate te brengen in een rolstoel. Om u geschikte assistentie te kunnen verlenen, zal onze externe hulpverlener uw voor- en achternaam, geboortedatum, vluchtnummer, contactgegevens en fysieke gegevens Verwerken, voor zover dit nodig is om u geschikte assistentie te verlenen.

Medische dienstverlening. Brussels Airport is wettelijk verplicht om een permanente dienst voor dringende medische interventies in te richten, dit op grond van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal.

Indien u gebruik heeft moeten maken van de medische dienstverlening van Brussels Airport, zullen uw medische gegevens enkel voor de medische dienstverlening worden gebruikt en enkel door medische dienstverleners, onder hun verantwoordelijkheid. Brussels Airport krijgt van deze medische dienstverleners enkel rapporten in het kader van incidenten met betrekking tot de veiligheid op de luchthaven.

 1. Optimalisatie van bedrijfsprocessen en -systemen

Om de bedrijfsprocessen van Brussels Airport, zoals het bagageproces en het passagiersproces, te optimaliseren en om uw reiservaring op onze luchthaven te optimaliseren, kunnen wij uw Persoonsgegevens Verwerken. In het geval dat wifi en Bluetooth zijn ingeschakeld op uw mobiel toestel, zullen we uw passagierstraject op onze luchthaven volgen voor statistische en analytische Doeleinden, alsook voor het beheer van menigten. Indien u dit niet wenst, moet u uw wifi en Bluetooth uitschakelen op uw mobiele toestellen.

Brussels Airport maakt gebruik van infraroodcamera's en sensoren om wifi- en Bluetooth-signalen te traceren om het aantal passagiers op bepaalde locaties binnen een bepaald tijdsbestek te meten. Dat stelt ons in staat om u informatie te geven over verwachte pieken, wachtrijen en wachttijden op de luchthaven. We Verwerken alleen het unieke Media Access Control (MAC)-adres van uw mobiele en draadloze toestel(len), dat geen koppeling bevat naar individuele gebruikersgegevens.

Wanneer een persoon langs een sensor komt, wordt het actieve MAC-adres gekoppeld tussen de verschillende sensoren die op de luchthaven zijn opgesteld om de herkomst- en bestemmingsgegevens te verstrekken, evenals de reistijd. Wat de infraroodcamera's betreft, worden er geen beelden gemaakt, maar wordt alleen de dichtheid van de menigte op een bepaalde plaats en tijdstip gemeten.

De sensoren maken gebruik van versleutelingstechnieken zoals eenrichtingshash, SSL-versleuteling en re-hashing om uw privacy te waarborgen. Voor meer informatie over de veiligheidsmaatregelen die worden genomen om uw privacy te waarborgen en de manier waarop uw Persoonsgegevens worden Verwerkt, verwijzen wij naar de privacy garantie van onze partner Veovo Ltd (BlipTrack): https://veovo.com/.

 1. Levering van diensten en producten

Customer Care. Indien u een vraag, opmerking of klacht heeft voor onze Customer Care service, is het mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens Verwerken om u verder te helpen. Wij kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan derden om uw verzoeken te kunnen beantwoorden. Wij zullen het aantal Verwerkte Persoonsgegevens altijd beperken tot wat nodig is om u een passend antwoord te geven.

Welcome Center. In het geval dat u gebruik maakt van onze diensten bij de informatiebalie, is het mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens Verwerken om u verder te kunnen helpen. We zullen de hoeveelheid Verwerkte Persoonsgegevens altijd beperken tot wat nodig is om u de gevraagde dienst te kunnen verlenen.

Gevonden voorwerpen. In het geval dat u iets verloren bent op onze luchthaven, kunt u gebruikmaken van onze dienst "gevonden voorwerpen". We zullen u dan vragen om een contactformulier in te vullen, waarin u wordt gevraagd om uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en een beschrijving van het verloren voorwerp mee te delen. Bij het ophalen, zullen we vragen om op het ontvangstbewijs, naam, e-mail en het ID-nummer van de persoon die het voorwerp komt ophalen, te vermelden.  We kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan derden om uw vraag te beantwoorden. We zullen uw Persoonsgegevens nooit langer opslaan dan noodzakelijk is.

 1. Markt- en/of tevredenheidsonderzoeken

Wanneer u op de luchthaven bent, is het mogelijk dat een van onze externe zakenpartners u benadert om een markt- en/of een tevredenheidsonderzoek uit te voeren, mits uw uitdrukkelijke toestemming. Dergelijke externe marktonderzoeksbureaus zullen uw Persoonsgegevens namens ons Verwerken en wij hebben volledige controle over wat er met uw Persoonsgegevens gebeurt.

Afhankelijk van het type marktonderzoek kunnen wij uw leeftijd, postcode, geslacht, nationaliteit, land van herkomst, bestemming, reden van uw reis en/of het gebruikte vervoermiddel om naar de luchthaven te komen, Verwerken. We zullen dergelijke Persoonsgegevens uitsluitend Verwerken voor statistische Doeleinden, met name het inschatten van onze dienstverlening in het kader van forecasting.

Om onze contractuele en/of commerciële relaties uit te bouwen en te beheren, verwerken wij de contactgegevens van (medewerkers van) onze huidige of toekomstige leveranciers en partners.

Het verzamelen van deze gegevens (voor- en achternaam, adres, e-mail, telefoonnummer, functie in het bedrijf) is noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van onze contracten en het onderhouden van onze zakelijke relaties.

Om onze diensten te kunnen verbeteren, houden wij analytische gegevens bij

We houden deze gegevens dan ook niet langer bij dan noodzakelijk voor deze doeleinden, wat in het algemeen de duurtijd van de relatie of het contract betreft en de daaropvolgende wettelijke verplichtingen.

Laatst bijgewerkt: 15/06/2022