Naar een betere leefomgeving rond de luchthaven

De luchthaven heeft een impact op de omwonenden en de leefomgeving: enerzijds creëren we welvaart en welzijn, anderzijds brengen onze activiteiten soms ook hinder met zich mee. Door in te zetten op geluidsreductie en schone lucht willen we een beter evenwicht vinden tussen vliegverkeer en een goede leefkwaliteit. We monitoren de luchtkwaliteit en de geluidsbelasting en voeren lagere tarieven in voor geluidsarme vliegtuigen.  

Wat we doen  

  • We monitoren geluidshinder. We voeren geluidsmetingen uit en berekenen de lokale geluidscontouren. In 2019, vlak voor de COVID-19-crisis, lag het aantal mensen dat ernstige geluidshinder ondervond 57% lager dan in het referentiejaar 2000.   
  • We monitoren de luchtkwaliteit. We meten onder meer de concentraties aan ultrafijn stof en stikstofdioxide (NO2) op en rond de luchthaven.   
  • We differentiëren onze tarieven. Luchtvaartmaatschappijen betalen een lager tarief voor geluidsarme en zuinige vliegtuigen.   
  • We verlagen lucht- en geluidsemissies aan de grond. Aan alle gates installeerden we een 400 Hz-elektriciteitsaansluiting, zodat stilstaande vliegtuigen hun hulpmotoren kunnen uitschakelen. We zetten ook in op het potentieel van elektrisch taxiën en elektrisch afhandelingsmateriaal.  
  • We zetten in op communicatie. We overleggen met de omwonenden over vliegroutes en milieuaspecten. De website Brussels Airport Traffic Control verstrekt informatie over het luchtverkeer van en naar Brussels Airport.