Stargate

Het Stargate-project, gelanceerd in november 2021, krijgt binnen de Europese Green Deal subsidies toegewezen om te bewijzen een duurzame luchtvaart mogelijk is. Met de overkoepelende ambitie om de verduurzaming van de Europese luchthaven- en luchtvaartindustrie te versnellen, werkt Brussels Airport gedurende vijf jaar samen met een consortium van 21 partners. Het doel is om meer dan 30 concrete projecten op te zetten die focussen op decarbonisatie, de lokale leefkwaliteit en de modal shift. Dankzij de ontwikkeling van een ‘Digital Twin’ kunnen innovatieve oplossingen gesimuleerd, aangepast en gemonitord worden.  

Stargate is gericht op het inspireren en transformeren van de volledige sector en zal als proeftuin dienen voor andere Europese luchthavens. 

Ontdek meer