SDG Ambitieverklaring

Brussels Airport Company wil bijdragen tot de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties, een blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. We hebben vijf domeinen geïdentificeerd waarop we een positieve impact kunnen hebben: mensen, welvaart, planeet, vrede en partnerschappen. Op elk van deze gebieden hebben we ambitieuze doelen gesteld en acties ondernomen om onze prestaties te verbeteren en waarde te creëren voor onze belanghebbenden. We geloven dat we, door onze missie af te stemmen op de SDG's, onze concurrentiekracht, veerkracht en reputatie als toonaangevende luchthaven in Europa kunnen verbeteren.

Mensen

Evolueren naar een beter leefmilieu in en rond de luchthaven op vlak van lucht- en geluidskwaliteit en diversiteit & inclusie in het bedrijf verankeren. We bieden alle werknemers mogelijkheden om voortdurend bij te leren om duurzame loopbanen te stimuleren.

Welvaart

Investeren in een duurzame toekomst voor de luchthaven en de samenleving.

Planeet

De weg banen naar een Net Zero Carbon luchthaven de uitstoot van broeikasgassen in scope 3 helpen beperken.

Vrede

Duurzaamheidsrapportering implementeren in de organisatie en versterken van het goed bestuurlijk beleid.

Partnerschappen

Via partnerschappen trachten we onze ambities sneller te bereiken.

Meer informatie over onze strategie kan je vinden in het activiteitenrapport 2022 en het duurzaamheidsrapport 2021