Ons engagement

Blik vooruit met onze CEO, Arnaud Feist

De pandemie was voor Brussels Airport een opportuniteit om zich heruit te vinden. Om de duurzame ontwikkeling van onze luchthaven te verzekeren, hebben we een nieuwe strategie uitgestippeld, Shift 2027, met nieuwe prioriteiten voor de komende jaren. We zetten voortaan volop in op duurzaamheid. Onze ambities zijn niet min: we hebben ons geëngageerd om ten laatste in 2030 Net Zero Carbon te worden wat onze eigen emissies betreft, en zullen er alles aan doen om dat doel vroeger te bereiken. We investeren ook fors in het verbeteren van de lokale leefkwaliteit, een optimale mobiliteit voor de ruime regio en kwaliteitsvolle jobs.

Er is meer dan onze eigen activiteiten: om de bredere luchtvaartsector een duurzamere toekomst te geven, schakelt Brussels Airport Company een versnelling hoger. De klimaatuitdagingen zijn groot, maar onze drijfveer om onze activiteiten sneller te vergroenen is dat eens te meer. Al ruim tien jaar werken we aan een luchthaven die steeds efficiëntere oplossingen aanreikt om haar uitstoot aan te pakken, circulair te werken en in te zetten op een aangenamere omgeving voor de omwonenden. Denk maar aan de investering in twee grote zonnepanelenparken, de elektrificatie van onze passagiersbussen, nieuwe fietsinfrastructuur of de differentiatie in de tarieven om zo stillere en zuinigere vliegtuigen aan te trekken.

De komende jaren zullen echter cruciaal zijn in de strijd tegen de klimaatverandering en om onze impact verder te reduceren. Onze troeven? Een hoog ambitieniveau, gedurfde innovaties en een intensieve samenwerking met onze luchthavenpartners.

Die ingrediënten komen perfect samen in het ‘Stargate’- programma, een initiatief van Brussels Airport dat steun krijgt van de Europese Commissie in het kader van de Green Deal. Gedurende vijf jaar bundelen we onze krachten met niet minder dan 21 Belgische en internationale partners om meer dan 30 concrete projecten op te zetten die de vergroening van de Europese luchtvaartindustrie zullen versnellen.

Die uitdagingen van onze sector zijn complex en oplossingen liggen niet zomaar in de schuif. Toch krijgt de verduurzaming nu al vorm. Elke dag zetten onze werknemers en partners actief in op de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve duurzamere technieken.