Ons activiteitenrapport

Ons activiteitenrapport dient als basis om in de komende jaren onze activiteiten te monitoren, onze strategie Shift 2027 waar nodig bij te sturen en ons verhaal te communiceren zowel binnen onze organisatie als naar onze externe stakeholders. In dit verslag bundelen we onze verwezenlijkingen in 2023 en onze toekomstige doelstellingen, voor wie en met wie we deze nastreven en de waarde die we creëren voor onze medewerkers en de gemeenschap.

Lees onze vorige verslagen hieronder: