Onze organisatie

  • Meer dan een luchthaven
  • Brussels Airport is de tweede belangrijkste groeipool in België

In het hart van Europa

Als nationale luchthaven gelegen in het hart van Europa, biedt Brussels Airport de ideale toegangspoort tot Brussel, België en de rest van de wereld. Tegelijkertijd is Brussels Airport een stad op zichzelf, die bruist van activiteit, innovatie en engagement. Al onze medewerkers dragen de luchthaven een warm hart toe, en deze bezieling vertaalt zich in een uitgesproken klantvriendelijke dienstverlening, overgoten met die typisch Belgische gastvrijheid. Ook andere bedrijven komen zich hier graag vestigen, aangetrokken door de promotie van Belgische trots die Brussels Airport op internationaal niveau uitdraagt. Brussels Airport is een ultieme beleving voor iedereen!

Op mensenmaat

De cijfers spreken voor zich. Brussels Airport is een van de belangrijkste luchthavens van Europa. Toch behouden we, naast alle capaciteitsuitbreidingen en infrastructurele investeringen, een intiemere menselijke schaal. We blijven een luchthaven op mensenmaat, met aandacht voor de behoeften van elk individu. Of het nu gaat om een passagier, onderneming, leverancier of partner: de klant komt altijd op de eerste plaats.

Meer dan een luchthaven

We kijken ook steeds vooruit en denken ruimer dan de gebruikelijke dienstverlening. Onze functie als intermodale hub is hier een mooi voorbeeld van. Door alle transportmodi op elkaar af te stemmen, vergroten we de bereikbaarheid in het algemeen en trekken we bijgevolg buitenlandse ondernemingen aan. Dit gaf aanleiding tot een Airport Business District, waar de groeiende bedrijvigheid bovendien een bijkomende bron van werkgelegenheid betekent.

Motor voor nationale groei

De Nationale Bank van België beschouwt de luchthavensector als ‘een essentiële sector die een sleutelrol speelt in de Belgische economie’. We zijn de op één na belangrijkste groeipool van ons land en dragen een verantwoordelijkheid inzake algemene welvaart en welzijn. Ter indicatie: de luchthaven is goed voor 60.000 rechtstreekse en onrechtstreekse banen, zowel dankzij de commerciële vluchten als dankzij onze internationaal toonaangevende cargoactiviteiten.

Duurzaamheid

Centraal in onze strategie staan milieu en het welzijn van de omwonenden. We streven ernaar een evenwichtige balans te behouden tussen economische groei en een gecontroleerde impact op de leefomgeving. Bewijzen in deze richting zijn onze CO2-neutraliteit, ons eigen waterzuiveringsstation, zonnepanelenparken, inspanningen rond geluidsbeperking, initiatieven rond biodiversiteit, enz. Brussels Airport stelt zich op als een verantwoordelijke speler!

Het managementcomité van Brussels Airport Company bestaat uit 7 leden. 

  • Arnaud Feist, Chief Executive Officer
  • Geert Aerts, Chief Cargo & Real Estate Officer
  • Thomas Romig, Chief Operating Officer
  • Hubert Flahaux, Chief Strategy Officer
  • Bart Saverwyns, Chief Passenger Aviation Officer
  • Sylvie Van Den Eynde, Chief Human Resources & Corporate Affairs Officer
  • Davy Vreys, Chief Financial Officer

Brussels Airport Company NV/SA is de eigenaar en uitbater van Brussels Airport.

Brussels Airport Company (BAC) heeft twee aandeelhouders: het BAISA, een consortium van private belanghebbenden en de Belgische federale overheid via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM/SFPI). BAISA bezit 75% van de aandelen, FPIM/SFPI 25%.

De Raad van Bestuur bestaat uit 11 leden. Naast de voorzitter en de CEO bestaat de raad uit 6 leden die door het consortium van particuliere investeerders zijn benoemd en 3 leden die door de Belgische staat zijn benoemd.