No PO No Pay-beleid

Wanneer je als leverancier een factuur opstelt voor geleverde werken, diensten of goederen, moet op de factuur een geldig bestelbonnummer vermeld worden. Zonder bestelbonnummer kan de factuur niet worden verwerkt. Geen Purchase Order (PO) nummer, geen betaling dus.

Wil je er zeker van zijn dat je tijdig betaald wordt, zorg er dan voor dat je een bestelbonnummer ontvangt wanneer je een bestelling voor werken, diensten of goederen aanvaardt.

Stuur je toch een factuur zonder vermelding van een geldig bestelbonnummer, dan zal dit onvermijdelijk leiden tot vertragingen bij de betaling ervan. Een factuur zonder bestelbonnummer zal niet worden betaald maar wordt zonder meer teruggestuurd naar de leverancier.

FAQ

Nee. We hebben de ‘No PO No PAY-policy’ ingevoerd om er zeker van te zijn dat alle financiële engagementen goedgekeurd en in ons aankoopsysteem zijn geregistreerd nog voor de eigenlijke aankoop wordt gedaan.

Facturen worden niet voor de vervaldatum betaald maar als je een PO-nummer vermeldt, kunnen de facturen sneller geregistreerd worden waardoor ze tijdig (op de vervaldatum) betaald zullen worden.

Facturen worden door Brussels Airport Company standaard betaald op:

  • 30 dagen einde maand na ontvangst factuur

Een geldig bestelbonnummer van Brussels Airport Company telt elf cijfers bv. 00xxxxxx_0xx

  1. Vraag een bestelbonnummer aan jouw contactpersoon bij Brussels Airport Company die jou ook de opdracht heeft gegeven voor het leveren van de werken, goederen of diensten.
  2. Vermeld het bestelbonnummer op je factuur
  3. Bezorg de factuur aan het Accounts Payable Team bij de dienst Accounting van Brussels Airport Company

Hiervoor neem je best contact op met Procurement.

Heb je een andere vraag?

Heb je nog een vraag over het ‘No PO No PAY’-beleid, neem dan contact op met Procurement of Accounting.