Naar een circulaire luchthaven

Het grootschalige gebruik van grondstoffen en materialen heeft nadelige gevolgen voor onze planeet, zoals uitstoot van broeikasgassen, biodiversiteitsverlies en watertekort. Daarom steunt Brussels Airport Company de circulaire economie. We bouwen enkel nog 100% duurzame kantoorgebouwen en hergebruiken end-of-life bouwmaterialen zoals asfalt en beton. Tegen 2025 willen we ook minstens de helft van het afval van onze terminal en kantoren recycleren. 

Wat we doen 

 • We kiezen voor duurzame gebouwen. Al onze nieuwe vastgoedontwikkelingen krijgen een duurzaam label. Tegen 2027 moet 100% van onze nieuwe kantoorgebouwen minstens het BREEAM-label ‘Excellent’ dragen.  
 • We hergebruiken bouwmaterialen. Zo hergebruikten we asfalt tijdens de renovatie van de start- en landingsbanen. Nieuwe gebouwen voorzien we van een materialenpaspoort. Zo zullen de materialen later makkelijker te herkennen en te hergebruiken zijn.  
 • We recycleren ons afval. Tegen 2025 moet 50% van de totale hoeveelheid afval van onze terminal en kantoren gerecycleerd worden. Momenteel is dat ongeveer 25%. 
 • We gaan circulaire samenwerkingen aan.  
  • In 2021 ondertekenden we het Circular Economy Commitment van Antwerp Management School en Universiteit Antwerpen.  
  • Bruikbare spullen die op de luchthaven achterblijven, schenken we aan goede doelen.  
  • We werken mee aan onderzoek naar brandstof met hergebruikte afvaloliën.  
  • In 2022 hebben we in samenwerking met Fost Plus en OVAM ons Waste Charter nieuw leven ingeblazen.