Duurzame jobs in een inclusieve werkomgeving

Om de ambitieuze doelen van onze nieuwe strategie – Shift 2027 – te bereiken, zijn onze mensen ons belangrijkste kapitaal. Inclusieve tewerkstelling en duurzame inzetbaarheid vormen de pijlers van ons HR-beleid voor de komende jaren. Door inclusiever en diverser te worden, versterken we ook onze positie op de jobmarkt.  

Wat we doen 

  • We zetten in op duurzame loopbanen. Alle medewerkers, met hun unieke eigenschappen, skills en talenten, krijgen de kans om te groeien in onze organisatie. Interne mobiliteit biedt onze mensen boeiende vooruitzichten.  
  • We bieden opleidingen aan. We breiden ons opleidingsaanbod voor onze werknemers stelselmatig uit. Deze trainingen hoeven niet per se in hun functie te passen, ze mogen ook waardevolle nieuwe skills aanleren. We hechten daarnaast veel belang aan on-the-job training en werken nauw samen met ons opleidingscentrum voro de luchthavengemeenschap, Aviato Academy.
  • We passen nieuwe, hybride werkmethodes toe. Sinds de COVID-19-pandemie kiezen we voor een flexibel telewerkbeleid en laten we onze werknemers zelf de juiste werkplek kiezen voor hun activiteiten. We verhuisden ook naar een gloednieuw en duurzaam gebouw, genaamd Compass.
  • We hebben oog voor inclusie. We gaan na wat diversiteit en inclusie betekenen voor Brussels Airport en passen onze opleidingen, rekruteringswijzen, leertrajecten etc. aan.  
  • We besteden extra aandacht aan kwetsbare groepen. Samen met onze tewerkstellingspartner Aviato richten we ons op duurzame jobs en werken we onder meer samen met maatwerkbedrijven. We denken ook out of the box: kandidaat-werknemers die niet helemaal aan een jobprofiel voldoen, bieden we graag opleidingen aan. Zo krijgen ook minder evidente doelgroepen een kans.