De luchthaven als transportknooppunt

Als luchthaven willen we mee een oplossing bieden voor de mobiliteitsknoop in en rond Brussel. Door te evolueren naar een multimodale transporthub met fiets, e-bike, bus, tram, trambus en trein in de hoofdrol, helpen we passagiers, werknemers, bezoekers en omwonenden om zich duurzaam te verplaatsen. Ons hoofddoel is een modal shift: tegen 2027 zou nog maximaal 65% van de passagiers en werknemers van Brussels Airport met de auto naar de luchthaven mogen komen.  

Wat we doen 

 • We creëren een draaischijf voor mobiliteit. We bouwen de luchthaven verder uit tot een hyperperformante intermodale hub die tal van transportvormen samenbrengt. Sinds 2020 zijn we bereikbaar met de Ringtrambus, naast de gewone bussen en treinen. De trambus passeert zware fileknooppunten en vormt een goed alternatief voor de auto.  
 • We verbeteren de fietsinfrastructuur. We investeren in fietspaden naar de luchthaven en bieden onze werknemers leasefietsen, veilige fietsstallingen en douches aan.  
 • We hebben een flexibel telewerkbeleid. Werknemers kiezen hun werkplek in functie van hun activiteiten en kunnen tot drie dagen per week structureel telewerken.  
 • We verkleinen en vergroenen ons wagenpark. Het merendeel van onze dienstwagens is hybride of rijdt op CNG. Sinds 2022 kopen we enkel nog elektrische bedrijfswagens aan. Het mobiliteitsbudget van onze werknemers maken we flexibeler. 
 • We maken goederentransport efficiënter. Via de Digital Green Lane-tool kennen we vrachtwagenchauffeurs een tijdsslot toe, zodat ze weten wanneer ze hun levering kunnen ophalen.  
 • We gaan mobiliteitssamenwerkingen aan.  
  • We zijn ingestapt in het Vlaamse Co-mobility-initiatief.  
  • We leveren een bijdrage aan de City Climate Challenge 303030. 
  • We zijn actief in de vervoerregioraad van de Vlaamse Rand. 
  • We zijn lid van de Vlaamse Mobiliteitsraad (MORA).