Brussels Airport Waste Charter

Brussels Airport, haar partners en Fost Plus herlanceren de samenwerking om het recyclingpercentage van het afval op de luchthaven te verdubbelen

7 december 2022

De luchthavenpartners en Fost Plus slaan de handen opnieuw in elkaar om meer afval te voorkomen, beter te sorteren en meer te recycleren. De verschillende luchthavenpartners ondertekenden daartoe in 2019 een afvalcharter van Brussels Airport, waarin zij de expliciete keuze voor een circulaire economie maken en zich engageren om het afval op de luchthaven te verminderen. Omwille van de verminderde activiteit tijdens corona, werd deze samenwerking tijdelijk gepauzeerd. Tegen 2025 willen alle partners minstens 50% recycleerbaar afval behalen, inclusief het afval afkomstig van passagiers. Dat is quasi het dubbele van het huidige recyclagepercentage.

Met 24.000 werknemers en dagelijks 70.000 passagiers over de vloer zamelt de luchthaven elke dag ongeveer 15 vrachtwagens afval in: plastieken drankflesjes, etensresten, oud papier etc. Niet al dat afval komt in de juiste vuilbak terecht waardoor het afval niet kan gerecycleerd worden. De vele buitenlandse reizigers zijn vaak weinig vertrouwd met het Belgische sorteersysteem. De Belgische passagiers zijn zich niet altijd bewust van de mogelijkheden om buitenshuis te sorteren.

Een Afvalcharter met ambitieuze doelstellingen

In 2019 werd het zogenaamde Afvalcharter gelanceerd. Tijdens de coronapandemie werden de activiteiten op de luchthaven fors teruggeschroefd, waardoor er zowel minder recycleerbaar afval als personeel aanwezig was. Circulariteit blijft echter een topprioriteit, en daarom wordt het charter nu opnieuw leven in geblazen. Op 6 december scharen onder meer Brussels Airport Company, Fost Plus, Air Cargo Belgium, Autogrill, Aviapartner, Brussels Airlines, DHL, G4S, Gate Gourmet, DSV, Interparking, Lagardere, Mobility Masters, OVAM, TUI Belgium, Vebego, Veolia, Skytanking en Ziegler zich achter de doelstellingen van het Afvalcharter van Brussels Airport.

De doelstellingen van het charter zijn om de principes van de circulaire economie maximaal toe te passen. Daarbij moet een bewuste keuze gemaakt worden voor herbruikbare en recycleerbare producten of materialen, en al het afval moet correct gesorteerd, hergebruikt en gerecycleerd worden.

Alle ondertekenende luchthavenpartners engageren zich ook om de eigen werknemers en de passagiers te sensibiliseren om afval correct te sorteren. De ultieme doelstelling in het afvalcharter is om het recyclagepercentage van het afval op de luchthaven te verhogen tot minstens 50% tegen 2025.

Opvangcontainers voor vloeistoffen: een concreet proefproject

De ondernemingen zijn niet de enige die zich inzetten voor betere afvalsortering en -recycling. Brussels Airport en Fost Plus willen ook de passagiers bewustmaken en hen helpen afval beter te sorteren. Want alleen afval dat op de juiste wijze is gesorteerd, kan op de juiste wijze worden gerecycleerd.

Voorheen kwamen bij de veiligheidscontrole vaak flessen in de sorteerbakken terecht die niet helemaal leeg zijn. Brussels Airport heeft daarom voor de controlelijnen gootstenen geplaatst, zodat passagiers hun flessen kunnen leeggieten alvorens ze in de blauwe bak te gooien. Dankzij dit initiatief kunnen deze flessen worden gerecycleerd.

Tegelijk zal Brussels Airport de passagiers aanmoedigen zo weinig mogelijk plastic flessen te gebruiken door hen een alternatief te bieden, zoals herbruikbare flessen, waterfonteintjes en een gratis waterstand.