Naar een koolstofvrije luchthaven

We nemen alle mogelijke maatregelen om onze uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Uiterlijk tegen 2030 willen we Net Zero Carbon bereiken. Dat wil zeggen dat we onze eigen CO2-emissies zo laag mogelijk houden en de resterende uitstoot compenseren. Om onze uitstoot te verlagen rekenen we op verwarming zonder gas, elektrische mobiliteit en 100% hernieuwbare energie. In de toekomst willen we die ook lokaal produceren. Daarnaast onderzoeken we hoe we luchtvaartmaatschappijen milieuvriendelijkere brandstof kunnen aanbieden. 

Wat we doen 

  • We verlagen onze uitstoot. Tegen 2025 willen we de CO2-emissies van onze eigen activiteiten (scope 1) met 67% verlagen ten opzichte van 2010.  
  • We gebruiken en produceren groene energie. Sinds 2015 kopen we 100% groene stroom aan. Op onze site wekken we ook zelf groene energie op, onder meer met zonnepanelen. Op termijn willen we al onze groene stroom zelf produceren.  
  • We verduurzamen onze stookinstallaties. Door warmtepompen toe te voegen, zal ons gasverbruik op korte termijn sterk afnemen. Al onze nieuwe gebouwen worden zonder gas verwarmd.  
  • We vergroenen ons wagenpark. Onze dienstvoertuigen rijden op CNG en op tarmac gebruiken we elektrische bussen. Sinds 2022 bieden we onze werknemers enkel nog elektrische salariswagens aan.