Privacybeleid

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website geeft u aan Brussels Airport Company, de verantwoordelijke voor de verwerking, de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens, in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, te verwerken.

De persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt met het doel om uw commentaar te verwerken en te beantwoorden of om u, op uw expliciete vraag, informatie te verstrekken aangaande Brussels Airport.

De persoonsgegevens zullen niet aan derden doorgegeven worden.

U heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kan deze op juistheid controleren/verbeteren. U kunt zich steeds zonder motivatie verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor de verstrekking van informatie aangaande de luchthaven van Brussel. Het volstaat daartoe een mail te sturen naar dataprivacy@brusselsairport.be

Brussels Airport Company behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen conform de geldende privacyregels.

Door uw in te schrijven voor de nieuwsbrief geeft u ons toestemming om u de nieuwsbrief en andere informatie toe te sturen zoals aanbiedingen en Enquêtes. U kan u altijd uitschrijven via de link die u onderaan elke nieuwsbrief kunt vinden.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief