Lichte stijging in aantal passagiers in juni t.o.v. mei, nog 73% minder dan 2019

Brussels Airport - General

Groei luchtvrachtvolumes houdt aan met een toename van 40% t.o.v. 2020 

In de maand juni hebben we op Brussels Airport 646.589 passagiers verwelkomd, een daling met 73% ten opzichte van het aantal passagiers in juni 2019. Met een toenemend aantal vluchten en de zomervakantie in het vooruitzicht, is juni de beste maand sinds het begin van de crisis in maart 2020. De luchtvracht zet zijn sterke groei voort, de volumes stijgen met 40% in vergelijking met juni 2020.  

Passagiersverkeer: een daling met 73% 

In de maand juni reisden er 646.589 passagiers via Brussels Airport, een daling met 73% ten opzichte van juni 2019. Desondanks is juni de beste maand sinds het begin van de crisis in maart 2020 en bevestigen deze passagierscijfers de positieve trend die we sinds april 2021 zien. Week na week was er in de maand juni een gestage toename van het verkeer van 19% van de normale trafiek in de eerste week tot 35% in de laatste week van de maand. De opstart van meer vluchten door Brussels Airlines, onder meer naar Noord-Amerika, en de opheffing van het vliegverbod naar Marokko midden juni, alsook de opstart van de vakantievluchten vanaf de derde week, hadden een positieve invloed op deze resultaten.  

Door het begin van de zomervakantie is het aantal vertrekkende passagiers hoger dan het aantal aankomende passagiers, met bijvoorbeeld in week vier 38% van het aantal vertrekkende passagiers van 2019 tegenover 32% van het aantal aankomende passagiers. Het aandeel transferpassagiers in juni is 19%, vergelijkbaar met 2019.   

De top 10 qua bestemmingslanden in juni waren respectievelijk Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Turkije, Frankrijk, de Verenigde Staten, Marokko, Duitsland en Oostenrijk.  

Cargo: een stijging van de volumes met 40% 

De sterke groei in de cargovolumes die we al sinds de start van dit jaar zien, houdt aan, vooral dankzij de verhoogde vraag naar luchtvracht in heel Europa. De cijfers worden vergeleken met 2020 gezien de beperkte impact van de Covid-crisis op de luchtvracht. 

Vergeleken met vorig jaar, en door de toename van het aantal passagiersvluchten zijn de volumes vracht op de passagiersvluchten sterk gestegen (+624% t.o.v. 2020) maar deze volumes zijn nog altijd beperkt ten opzichte van normale tijden (-34% t.o.v. 2019). Het volvrachtsegment groeide ook sterk met 38% met opnieuw een algemene groei voor alle bestaande partners. De nieuwe routes van Longtail Aviation en China Central Honghao Airlines dragen bij tot dit positieve resultaat. De expressdiensten kenden een groei van 13% t.o.v. juni 2020. Het totale gevlogen vrachtvolume kent dan ook een groei van 40% in vergelijking met juni 2020. 

Azië blijft de belangrijkste regio voor luchtvracht, gevolgd door Noord-Amerika en Afrika. 

De getruckte volumes kenden een stijging van 48% in vergelijking met vorig jaar. 

Het transport van Covid-19 vaccins van en naar Brussels Airport blijft doorgaan, met tot op vandaag meer dan 150 miljoen vaccins die op de luchthaven behandeld werden voor uitvoer buiten Europa.  Dit maakt Brussels Airport één van de belangrijkste hubs ter wereld voor de wereldwijde distributie van Covid-19-vaccins. 

Vluchten 

Het totale aantal vliegbewegingen daalde in juni 2021 met 54% ten opzichte van voor de crisis (2019); er waren 9.543 bewegingen (vergeleken met 20.895 in juni 2019). Het aantal passagiersvluchten was 66% lager. Gemiddeld waren er 106 passagiers per vlucht, t.o.v. 115 in juni 2019. 

Het aantal volvrachtvluchten is hoger dan in 2020 (+11%), met een groot aantal extra vluchten die worden uitgevoerd met passagiersvliegtuigen die enkel voor vracht worden ingezet, zonder dat daardoor het aandeel nachtvluchten toeneemt. Het aandeel vracht op passagiersvluchten is nog steeds lager dan vorig jaar.