Meer dan 1,2 miljoen passagiers op Brussels Airport in juli, het dubbele van de maand juni

Brussels Airport - General

De luchtvracht zet zijn groei voort   

In de maand juli heeft Brussels Airport 1.268.257 passagiers ontvangen, 46% van het passagiersaantal van juli 2019 en meer dan het dubbele van juli 2020. Het begin van de vakantie heeft natuurlijk een positieve impact gehad, ondanks het verbod op georganiseerde reizen naar toeristische bestemmingen als Tunesië of Egypte. De luchtvrachtsector zet zijn sterke groei voort, met een stijging van de volumes met 32% in vergelijking met juli 2020.  

Passagiers: een daling met 54%  

In de maand juli reisden er 1.268.257 passagiers via Brussels Airport. Dat is een daling met 54% in vergelijking met juli 2019. In deze eerste maand van de zomervakantie zagen we week na week een stijging, van 43% van het aantal passagiers van juli 2019 in de eerste week van juli, tot 50% in de vierde week van juli. In juli waren er ook meer vertrekkende dan aankomende passagiers, zoals altijd het geval is in deze periode.  

De vakantievluchten, met name binnen Europa, hebben natuurlijk een positieve invloed gehad op de cijfers, net als de reizen om familie te bezoeken of om naar een tweede verblijf te gaan. In de top 10 van populairste bestemmingen in juli staan respectievelijk Spanje, Griekenland, Italië, Marokko, Turkije, Portugal, Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten en Zwitserland. Griekenland (79% van de cijfers in 2019) en Marokko (114% van de cijfers in 2019) doen het bijzonder goed. 

Er is echter ook een negatief effect van de belangrijke vakantielanden die nog niet toegankelijk zijn voor georganiseerde vakanties, zoals Egypte, Tunesië, Kaapverdië en de Caraïben.  

Cargo: stijging van het totale volume met 34% 

De sterke toename van de vrachtvolumes zet zich in juli voort (+34% in vergelijking met 2020) dankzij de grote vraag naar luchtvrachtcapaciteit, een trend die zich naar verwachting in de komende maanden zal voortzetten. De groei van luchtvracht (+32%) is te zien in alle drie segmenten, bij de volvracht (+26%), de expressdiensten (+16%), maar ook bij het vrachtvervoer aan boord van passagiersvluchten (+155%) vanwege de stijging van het aantal passagiersvluchten. In dit laatste segment blijven de volumes echter nog altijd 28% lager dan de volumes van juli 2019. 

In het volvrachtsegment is er opnieuw een toename bij bijna alle bestaande klanten. Het zijn vooral de nieuwe verbindingen vanuit Azië die bijdragen aan deze sterke groei. Azië blijft dus de belangrijkste regio, gevolgd door Noord-Amerika en Afrika. 

Het transport van Covid-19-vaccins van en naar Brussels Airport blijft doorgaan, met op dit moment meer dan 210 miljoen vaccins die op de luchthaven zijn behandeld.   

Vluchten 

Het totale aantal vliegbewegingen daalde in juli 2021 met 40% ten opzichte van de periode voor de crisis (2019). Er waren 13.631 bewegingen (t.o.v. 22.599 in juli 2019). Het aantal passagiersvluchten daalde met 48%. Gemiddeld waren er 122 passagiers per vlucht, t.o.v. 137 in juli 2019. 

Het aantal cargovluchten (volvracht en expressdiensten) is in juli 2021 licht toegenomen ten opzichte van juli 2020 (+7%). Het aandeel vluchten die worden uitgevoerd met passagiersvliegtuigen die enkel voor vracht worden ingezet, wordt van maand tot maand geleidelijk kleiner, voornamelijk vanwege hervatting van de reguliere passagiersvluchten. In de maand juli bedroeg dat nog een derde van de volvrachtvluchten.