Airport Intelligence en ORTEC bundelen krachten om luchthavenoperaties te optimaliseren

Brussels Airport - General

Airport Intelligence, de consultancydochter van Brussels Airport, en ORTEC, de marktleider in data-driven decision support, starten een strategisch partnerschap. Een samenwerking met als doel luchthavenprocessen over de hele wereld te optimaliseren, om zo de algemene passagierservaring en de operationele efficiëntie te verbeteren.    

Airport Intelligence maakt gebruik van diepgaande expertise op het gebied van luchthavenoperaties en combineert deze ervaring met de kennis van datawetenschap en de technologie van ORTEC. Deze unieke combinatie zal organisaties, die opereren in complexe ecosystemen, helpen om datagestuurde beslissingen te nemen. Zo zullen ze door meer efficiëntie en flexibiliteit de klanttevredenheid kunnen verbeteren. 

Efficiënte geïntegreerde processen 

"We hebben de verwachtingen van passagiers zien veranderen", zegt Jo De Lange, General Manager van Airport Intelligence"Om te anticiperen op deze veranderingen en de algehele passagierservaring te blijven verbeteren, zijn efficiënte en geïntegreerde processen van cruciaal belang." Voor Brussels Airport, een klant van Airport Intelligence en ORTEC, waren voorspellende datamodellen de sleutel tot het verbeteren van haar processen.   

"Het verenigen van stakeholders om de effectiviteit en efficiëntie van haar operaties te verbeteren, werd steeds belangrijker in een luchthavenomgeving", zegt Niels Tailleur, Director Data Science & Consulting bij ORTEC België. "Data bleek de aansluiting te zijn die nodig was. Sindsdien hebben we met Brussels Airport enorme stappen gezet in het combineren van data en technologie met menselijk inzicht, zoals met onze simulatietool voor passagiersvoorspelling en airside capaciteit. Airport Intelligence laat ons toe om deze ervaring en kennis te delen met andere luchthavens."   

Het staat buiten kijf dat COVID-19 de lancering van Airport Intelligence heeft versneld. De verwachtingen van passagiers veranderen sneller en ingrijpender dan ooit. Omwille van de sociale afstand willen veel passagiers bijvoorbeeld zo min mogelijk tijd doorbrengen aan de bagageband bij terugkeer. Vlotte en snelle passagiersstromen zijn steeds belangrijker geworden. ‘Airport operations planning’ helpt deze processen te faciliteren, waardoor luchthavens hun flexibiliteit kunnen vergroten, zeker in deze onzekere tijden.  

Omgaan met onzekerheid   

"In de loop der jaren hebben we belangrijke vooruitgang geboekt op het gebied van het Airport Operations Plan", zegt Jo De Lange. "Nu we allemaal onze weg moeten vinden in een nieuwe realiteit, heeft het delen van deze kennis met andere luchthavens een nieuwe betekenis gekregen. We helpen de sector om betere strategische beslissingen te nemen, om te gaan met onzekerheid en te anticiperen op toekomstige scenario’s."     

ORTEC is trots op de totale waarde, die verder reikt dan louter commerciële waarde, die de twee partijen samen hebben gecreëerd. "Zien dat domeinkennis en expertise in data science de basis vormen voor een brede samenwerking is echt een plezier geweest", zegt Michael van Duijn, CEO van ORTEC"We zijn ongelooflijk trots dat onze langdurige relatie met Brussels Airport ons in staat heeft gesteld onze impact op luchthavens over de hele wereld te vergroten. Daarnaast kan de kennis die we hebben opgedaan en de technologie die we hebben ontwikkeld ook relevant zijn voor andere sectoren die te maken hebben met complexe ecosystemen, zoals de maritieme industrie."