Werken aan een stillere omgeving

Vliegtuigen die opstijgen en landen, zorgen voor geluidsoverlast in de omgeving.  Als luchthaven nemen we onze verantwoordelijkheid om de hinder die afkomstig is van onze eigen activiteiten maximaal te beperken. We nemen dus eerst onze eigen activiteiten onder de loep, maar ondersteunen ook onze partners – de luchtverkeersleiding en de luchtvaartmaatschappijen – om de geluidshinder van vliegtuigen te reduceren.  

Wat we doen 

  • We monitoren de geluidsbelasting. Dat doen we via geluidsmetingen en jaarlijkse berekeningen van de geluidscontouren door een onafhankelijke expert. Geluidscontouren zijn lijnen die punten met dezelfde gemiddelde geluidsbelasting verbinden. Ze helpen ons bij het bepalen van de mate van geluidsoverlast voor omwonenden. Door deze metingen en berekeningen al meer dan twintig jaar uit te voeren, hebben we een duidelijk beeld van de evolutie van geluidshinder. Wil je de meest recente geluidsmetingen bekijken? Deze vind je hier terug.  
  • We trekken stillere en zuinigere vliegtuigen aan. Eén van de belangrijkste hefbomen die we daartoe in handen hebben is de tarifering. Wanneer vliegtuigen vertrekken of landen op onze de luchthaven, betalen de luchtvaartmaatschappijen een vergoeding aan Brussels Airport Company. Sinds 2004 hangen deze tarieven deels af van de geluidsefficiëntie van het vliegtuig: de luchtvaartmaatschappijen betalen een lager tarief voor geluidsarmere dan voor luidere vliegtuigen. Onze tarifering vormt dus een financiële stimulans voor luchtvaartmaatschappijen om te investeren in groenere vliegtuigen.  
  • De differentiatie van onze tarieven hebben we doorheen de jaren uitgebreid. Vanaf 2023 betalen de minst efficiënte toestellen tot 20 keer meer. Daarnaast houden we rekening met de NOx-uitstoot van vliegtuigen.  
  • We schakelen hulpmotoren uit aan de gate. Als een vliegtuig aan de grond staat, wordt het van stroom voorzien door een interne hulpmotor. Die motor verbruikt, net zoals de andere motoren van het vliegtuig, kerosine en veroorzaakt lucht- en geluidsemissies. Om dat te voorkomen, hebben we aan onze gates een 400 Hz-elektriciteitsaansluiting geïnstalleerd. Hierdoor kan de hulpmotor vervangen worden door groene stroom die door de luchthaven aangeboden wordt.