Organisatie milieubeheer volgens ISO 14001 norm

Sinds 1999 organiseert Brussels Airport Company haar milieubeheer volgens de ISO 14001 norm. Dit is een internationaal erkende norm die oplegt waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen.

In 2000 werd het bedrijf officieel gecertificeerd. In februari 2018 heeft Brussels Airport Company voor de zesde keer een hercertificatie-audit laten uitvoeren door een team van externe milieuauditoren. 

Het volledige milieubeheer van Brussels Airport Company werd doorgelicht tegenover de nieuwe versie van de ISO norm (14001:2015) en met succes want het ISO 14001 certificaat werd herbevestigd tot maart 2021.