Airport Carbon Accreditation Scheme

Brussels Airport wil haar CO2-emissies op een structurele manier beheren en verbeteren. Daarom kozen we in 2010 voor het Airport Carbon Accredition Scheme. Dit biedt luchthavens de kans om op een eenduidige en onafhankelijke manier hun CO2-emissies te bepalen en te reduceren en erkent de geleverde inspanningen.

Het schema omvat vier stappen. Stap 1 bevestigt de opmaak van een extern geauditeerde CO2-voetafdruk. In stap 2 wordt een CO2-reductie actieplan opgesteld. Het gezamenlijk uitwerken van maatregelen ter reductie van de broeikasgasuitstoot met andere luchthavenpartners is een derde stap. In stap 4 worden luchthavens bekroond die volledig koolstofneutraal zijn.

Brussels Airport behaalde stap 4 m.n. Airport Carbon Accreditation niveau 3+ in 2018, of volledige CO2-neutraliteit van zijn eigen emissies (scope 1 en 2). Om de restuitstoot van zijn scope 1 en 2 emissies te compenseren, steunt Brussels Airport het klimaatproject Saving Trees in Oeganda. Brussels Airport blijft verder inzetten op het verder reduceren van zijn scope 1 en 2 emissies door zijn gas- en elektriciteitsverbruik verder te beperken, in te zetten op het gebruik van alternatieve brandstoffen (CNG en elektrische voertuigen) en meer on site hernieuwbare energie te produceren.


Ten slotte gooide vooral de samenwerking met diverse luchthavenpartners rond de Continuous Descent Operations (CDO) of'groene landingen' en Collaborative Decision Making (CDM) hoge ogen, evenals het beleid dat gezamenlijk werd uitgewerkt voor het beheer van afval, energie en water.