Samen maken we duurzaam vliegen mogelijk

  • ISO 14001
  • ISO 50001
  • Airport Carbon Accreditation

Brussels Airport Company wil haar milieu- en energieprestaties voortdurend verbeteren. Dat dit resultaten oplevert, bewijzen onze ISO-certificaten. Deze certificatie is een 'never ending story'.

We evalueren gerealiseerde acties en gaan permanent op zoek naar verbeterpunten.

Jaarlijks gaat een toezichtsaudit door en om de drie jaar onderwerpt Brussels Airport Company het hele systeem aan een certificatieaudit.