WKK, een mooi voorbeeld van duurzame co-creatie

  • Energie Energie

In het kader van onze doelstelling om onze primaire energievraag/m² met 25% te reduceren tegen 2030, hebben we ervoor gekozen om aan onze stookplaats een warmtekrachtkoppeling (WKK) toe te voegen. Die stookplaats voedt een heel warmtenet waar tal van gebouwen op zijn aangesloten.

Tijdens het stookseizoen produceren we uit eenzelfde hoeveelheid aardgas niet enkel warmte voor het verwarmen van de luchthavengebouwen, maar wekken we tegelijk ook onze eigen elektriciteit op.

Het installeren van warmtekrachtkoppeling op een luchthaven is geen eenvoudige opgave. Mede dankzij de expertise van Engie, dat instond voor de bouw van de installatie, en van Encon dat de haalbaarheidsstudie en de engineering voor zijn rekening nam, hebben we de installatie van de WKK tot een goed einde gebracht. 

Bekijk hier de video.