Milieu

Respect voor milieu staat centraal bij alles wat we doen. Elke bedrijfsactiviteit, elk project en alle managementbeslissingen worden getoetst aan hun impact op de omgeving.
Onze engagementen zijn sinds 2011 opgenomen in de 'Milieu- en energiebeleidsverklaring'.
Voor ons betekent dit concreet dat we nieuwe projecten al van in de conceptfase evalueren op hun milieu- en energie-impact.

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief