Gebruiksvoorwaarden AUP

Voor ICT Diensten geleverd door Brussels Airport Company

Externe partijen die toegang wensen tot bepaalde ICT Services van Brussels Airport Company verklaren akkoord te gaan met, en zich te houden aan de gebruiksvoorwarden (Acceptable Use Policy, “AUP”) van deze ICT diensten. De toegang hiertoe blijft onderworpen aan volgende bepalingen: 

 • Het gebruik van deze diensten is enkel voor professioneel gebruik.
 • De toegang aan deze diensten wordt beperkt in tijd, en wordt vernieuwd door de gebruiker.
 • In het geval van misbruik of ongeoorloofd gebruik, behoudt Brussels Airport Company zich het recht voor de toegang tot de diensten te onderbreken, onafhankelijk van eventuele vervolging op basis van de wet inzake informaticacriminaliteit van 28 november 2000.
 • De gebruiker meldt elk misbruik, vermoeden van misbruik of mogelijke IT-veiligheidsproblemen aan Brussels Airport Company.
 • De gebruiker zal de diensten niet gebruiken om:
  • De goede werking & performantie van de services te hinderen
  • Andere gebruikers van de services te hinderen
  • Toegang proberen te verkrijgen die niet werd toegestaan
  • Te zoeken naar zwakke plekken in de beveiliging of om de beveiliging te omzeilen
 • Uw gebruikersnaam en paswoord zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden doorgegeven aan andere personen. U als gebruiker neemt de nodige voorzorgen om uw paswoord  te beschermen tegen diefstal en kopiëren, onder andere door een paswoord te kiezen dat niet makkelijk te raden valt, en door het niet op te schrijven. Als u vermoedt dat uw gebruikersnaam wordt gebruikt door iemand anders, of dat uw paswoord niet meer veilig is, dan verandert u meteen het paswoord, en verwittigt Brussels Airport Company.
 • De gebruiker zal geen vertrouwelijke gegevens van Brussels Airport Company kopiëren voor eigen gebruik of voor derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de informatie onafhankelijk van het medium of de drager.
 • De gebruiker zal de gegevens op de systemen niet aanpassen, verwijderen of op andere wijze veranderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • De gebruiker zal gegevens die hij/zij heeft gekregen niet verspreiden of doorgeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Brussels Airport Company kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke schade door het gebruik van deze diensten, inclusief de juistheid van de verstrekte informatie of het niet-beschikbaar zijn van de diensten.