Skytanking bestelt twee op maat gemaakte elektrische hydrant fuel dispensers na succesvolle test op Brussels Airport

Environment

Na een grootschalige test met twee elektrische hydrant fuel dispensers op Brussels Airport heeft Skytanking nu twee op maat gemaakte elektrische brandstofdispensers besteld. Deze voertuigen halen vliegtuigbrandstof uit het ondergrondse leidingensysteem en pompen deze in het vliegtuig. Tijdens de testperiode, die enkele maanden duurde, werden meer dan 2200 tankbeurten uitgevoerd. Dit gaf inzicht in de optimale batterijprestaties, het vereiste chassis en de laadinfrastructuur. De op maat gemaakte voertuigen zullen naar verwachting begin 2024 in gebruik worden genomen.

Het Stargate project, een initiatief van Brussels Airport in het kader van de Europese Green Deal om innovatieve oplossingen te implementeren om de luchthavensector groener te maken, doet onderzoek naar nieuwe manieren om de uitstoot van de grondoperaties te verminderen. In 2022 startte Stargate-partner Skytanking een intensieve testperiode met twee volledig elektrische hydrant fuel dispensers op Brussels Airport. Deze omgebouwde elektrische voertuigen van Turkish Fuel Services waren oorspronkelijk uitgerust met een dieselmotor. Ze werden in België ontworpen en getest om inzicht te verwerven in het energieverbruik in functie van het vliegtuigmodel, de gemiddelde afstand per tankbeurt op de luchthaven en de weersomstandigheden. De tests maakten het ook mogelijk voor elk voertuig het ideale batterijformaat en de optimale laadinfrastructuur te bepalen.

Tijdens de testperiode van half oktober 2022 tot half mei 2023 gebeurden er meer dan 2200 tankbeurten met de elektrische hydrant dispensers om de nodige inzichten te verwerven en de voertuigen in een operationele omgeving te testen. Na deze geslaagde testperiode zal Skytanking nu zijn eigen op maat gemaakte, 100% elektrische hydrant fuel dispensers bestellen, gebouwd op een elektrisch chassis met het oog op eenvoudige reproductie.

Nieuwe technologieën brengen ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Daarom voerde Skytanking samen met de voertuigfabrikant een bijkomende studie uit om de risico's in verband met de hoogspanningstechnologie in kaart te brengen en te minimaliseren en de vereisten voor de lithiumbatterijen te bepalen, om zo de voetafdruk van het productieproces te verkleinen. Het gekozen type batterij zou een verwachte levensduur van minstens 10 jaar moeten garanderen en zal ook onder warme omstandigheden een stabiele temperatuur behouden.

De twee op maat gemaakte voertuigen zullen naar verwachting begin 2024 operationeel zijn. De bestelling van deze gloednieuwe voertuigen zal gepaard gaan met de implementatie van de nodige infrastructurele aanpassingen op Brussels Airport om de nodige laadstations voor deze voertuigen toe te voegen.

Het Stargate project heeft als doel nieuwe technologieën en implementaties te onderzoeken die de volledige Europese luchthaven- en luchtvaartindustrie groener kunnen maken. De resultaten van specifieke projecten zullen het mogelijk maken om dezelfde principes en projecten ook op andere luchthavens in Europa toe te passen, zelfs buiten het opzet van het oorspronkelijke programma.

Het project ontving subsidie in het kader van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie, onder subsidieovereenkomst GA101037053.