Nieuwe verwarmingsinstallatie Brussels Airport zal CO2-uitstoot verlagen met 70% - Dit wordt de grootste Net Zero Carbon installatie in België

Environment

Brussels Airport Company plant haar centrale verwarmingsinstallatie tegen begin 2027 te vervangen door een Net Zero Carbon installatie, om zo de terminalgebouwen op de luchthaven volledig CO2-vrij te verwarmen. Vandaag wordt voor het verwarmen van de luchthavengebouwen gebruik gemaakt van een gasgestookte verwarmingsinstallatie, die wel al een aantal optimalisaties heeft ondergaan. Het vervangen van deze installatie door een innovatief alternatief zonder gebruik van gas, een essentiële stap in het traject naar Net Zero Carbon, leidt tot een reductie van zo’n 70% van de totale CO2 uitstoot van Brussels Airport Company (op basis van cijfers 2021).  

Brussels Airport Company is al sinds 2018 CO2-neutraal wat betreft de eigen uitstoot als luchthavenuitbater. Voor alle gebouwen en infrastructuur die Brussels Airport Company beheert, de eigen activiteiten als bedrijf en de vloot bedrijfsvoertuigen wordt er al gebruik gemaakt van groene energie. De uitstoot die er nog is, wordt gecompenseerd via offsetting. De ambitie van Brussels Airport Company is om ten laatste tegen 2050 geen CO2-uitstoot meer te hebben voor de eigen activiteiten, wat Net Zero Carbon wordt genoemd, en er alles aan te doen die ambitie sneller te bereiken. 

Vandaag worden de luchthavengebouwen in de zone rond de terminal verwarmd door een installatie met grote centrale verwarmingsketels op gas. Deze verwarmingsinstallatie staat onder meer in voor de energie in de terminal en pieren van de luchthaven, en verschillende gebouwen in de omgeving van de terminal. Deze centrale verwarmingsinstallatie werd al meerdere keren omgebouwd om milieuvriendelijker te worden. Zo werden er bijvoorbeeld 2 grote warmtekrachtkoppelingen geïnstalleerd, die veel efficiënter werken en naast warmte ook elektriciteit produceren. Desalniettemin produceert deze installatie nog steeds CO2. 

Daarom heeft Brussels Airport Company beslist te kiezen voor een nieuwe verwarmingsinstallatie die volledig wordt losgekoppeld van gas, en zal worden ontwikkeld als een Net Zero Carbon installatie, zonder CO2-uitstoot.  

“Deze nieuwe verwarmingsinstallatie betekent een belangrijke grote stap in het realiseren van onze ambitie om als luchthavenuitbater netto-nul-uitstoot te bereiken. Met deze gasloze installatie zullen we onze CO2-uitstoot met zo’n 70% kunnen verminderen. Een investering die meteen ook een Belgische primeur betekent, aangezien een dergelijke installatie op deze schaal (een totaal vermogen van 21 MegaWatt) nooit eerder werd ontwikkeld in ons land. We bouwen hiermee verder aan een duurzame toekomst voor onze luchthaven.”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company. 

Er wordt voor de realisatie van dit project een tenderprocedure uitgevoerd, waarbij de kandidaten op basis van de nieuwste technieken een voorstel kunnen doen voor het ontwikkelen van de nieuwe verwarmingsinstallatie. Het is de bedoeling om de constructie in 2025 te kunnen starten, en de verwarmingsinstallatie begin 2027 operationeel te hebben. Deze aanzienlijke investering toont eens te meer aan dat Brussels Airport Company zich ertoe verbindt haar CO2-voetafdruk te verminderen via concrete initiatieven die binnen drie jaar tastbare resultaten zullen opleveren. Andere initiatieven om ook de resterende 30% van de CO2-uitstoot te kunnen verminderen, worden bestudeerd.