Grootschalige rampoefening op Brussels Airport

Brussels Airport - General

Op zaterdag 23 oktober werd op Brussels Airport een grootschalige rampoefening georganiseerd. Deze oefening, onder leiding van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant, maakt deel uit van het provinciaal nood- en interventieplan en beantwoordt aan de veiligheidseisen van de European Union Aviation Safety Agency (EASA), waaraan elke internationale Europese luchthaven moet voldoen. Aan de rampoefening namen zo’n 300 personen deel.  

Elke twee jaar organiseert Brussels Airport een rampoefening waarbij de diensten van Brussels Airport, externe interventiediensten en de federale dienst noodplanning van de gouverneur van Vlaams-Brabant betrokken zijn. De laatste oefening van dit type werd op 18 mei 2019 gehouden. Vanwege de gezondheidsmaatregelen werd de rampoefening, die aanvankelijk in april van dit jaar was gepland, verplaatst naar het najaar. In samenspraak met het Directoraat-Generaal Luchtvaart werden noodzakelijke alternatieve maatregelen geïmplementeerd om de conformiteit met het provinciale nood- en interventieplan te waarborgen tot aan de organisatie van de oefening. 

De rampoefening werd bijgevolg op zaterdag 23 oktober 2021 georganiseerd door Brussels Airport Company in samenwerking met alle externe interventiediensten, onder andere de brandweer, de medische hulpdiensten, de Federale Politie, Defensie, de betrokken lokale autoriteiten, en de federale dienst noodplanning van de gouverneur van Vlaams-Brabant. Tijdens de rampoefening werd enerzijds het functioneren van de interne en externe procedures, en anderzijds de invoering van het nieuwe bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) getest. Deze oefening moet bovendien leiden tot vernieuwing van de certificering van de luchthaven.  

Het volledige scenario van de oefening werd opgesteld in overleg met de federale dienst noodplanning van Vlaams-Brabant, alle interventiediensten en de betrokken externe partners. Om dit scenario zo realistisch mogelijk uit te voeren, werden de meeste acties live gesimuleerd, met gebruik van een trainingsvliegtuig en rekening houdend met de noodzakelijke gezondheidsmaatregelen. Tijdens de oefening werd het neerstorten van een vliegtuig van de luchtvaartmaatschappij KetAir, als gevolg van een storing in het landingsgestel, gesimuleerd. Bij deze fictieve crash waren bovendien een aantal ‘slachtoffers’ te betreuren. Het provinciaal nood- en interventieplan kon worden geactiveerd en werd uitvoerig getest.  

De rampoefening, die ruim 6 uur heeft geduurd, is uitstekend verlopen en heeft geen invloed gehad op de operationele activiteiten van de luchthaven. De oefening is afgesloten met een debriefing van alle deelnemende partijen, om alle betrokkenen de gelegenheid te bieden om hun werkmethoden te evalueren en te kunnen brainstormen over mogelijke aanpassingen.