Europese subsidies voor project van Brussels Airport om duurzame transitie te versnellen

Environment

In het kader van de Europese Green Deal deed de Europese Commissie een oproep voor onderzoeks- en innovatieprojecten die de overgang naar een koolstofvrije economie mogelijk maken. Brussels Airport diende als projectleider samen met 21 partners een ambitieus plan in met concrete projecten die de sector zullen helpen om een snellere verduurzaming in te zetten. Uit de 16 voorstellen die de Commissie heeft ontvangen, selecteerde ze het Stargate-dossier van Brussels Airport dat, na een laatste procedureronde, 24,8 miljoen euro subsidies toegewezen zal krijgen. 

Naar aanleiding van de oproep van de Europese Commissie om binnen de EU Green Deal projecten in te dienen gericht op duurzaam transport, heeft Brussels Airport Company het initiatief genomen eind 2020 21 partners bij elkaar te brengen die ernaar streven om op korte termijn een belangrijke bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. Met het Stargate-project wil Brussels Airport als projectleider, samen met dit consortium de transitie naar een duurzame en koolstofvrije luchthaven versneld realiseren en groene luchthavens creëren als multimodale hubs voor duurzame en slimme mobiliteit. Zowel luchthavenpartners als andere bedrijven, overheden, en onderzoeks- en academische instellingen maken deel uit van het partnerschap dat, na een laatste procedureronde (Grant Agreement Preparation), 24,8 miljoen euro subsidies zal krijgen van de Europese commissie om het Stargate-project de komende 5 jaar te realiseren. 

‘Met de subsidies die we van de Europese Commissie toegewezen zullen krijgen, kunnen we, samen met de andere partners, nog meer een voortrekkersrol spelen in de sector. Ik ben bijzonder fier dat de Commissie het project geleid door Brussels Airport uitgekozen heeft en op de lovende woorden die we te horen hebben gekregen. Dit motiveert ons alleen nog meer om het duurzame pad dat we hebben ingezet, verder te zetten en te versnellen.”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport. “Gezien de grote klimaatuitdagingen waar we voor staan, streeft Stargate naar concrete resultaten op korte tot middellange termijn, met verankerde verandering op lange termijn. De volledige ontwikkeling, de coördinatie en de uitvoering van de projecten zal door Brussels Airport gebeuren als projectleider. Op Brussels Airport zullen de concrete acties eerst toegepast worden en, wanneer deze succesvol zijn, worden uitgerold bij de partnerluchthavens. We willen hiermee een inspiratiebron zijn voor andere luchthavens in Europa en verder daarbuiten.” 

Brussels Airport werkt al meer dan tien jaar aan een duurzaamheidstraject, de luchthaven is CO²-neutraal sinds 2018, is recent een engagement aangegaan om circulair te werken en werkt sinds 2018 samen met luchthavenpartners in een CEM-werkgroep (Collaborative Environmental Management).  

De missie van Stargate is het ontwikkelen, testen en implementeren van een reeks innovatieve oplossingen die het ecosysteem van luchthavens aanzienlijk duurzamer zullen maken. Het plan bevat verschillende concrete projecten die moeten bijdragen aan het behalen van de EU klimaat- en milieudoelstellingen. 

Zo wil het consortium een 3D-model voor luchthavens ontwikkelen, die energiestromen en operationele processen in kaart brengt zodat men kan berekenen waar verbeteringen en aanpassingen mogelijk en nodig zijn. Een digitale tweeling als het ware. Een ander project is het bouwen van een menginstallatie voor biobrandstof op Brussels Airport. Hier is het de ambitie om in eerste instantie biofuel en kerosine te mengen, en het percentage biofuel stelselmatig op te drijven. Enkele van onze partnerluchtvaartmaatschappijen zullen het gebruik ervan testen, waarna geëvalueerd zal worden of het op grotere schaal kan toegepast worden. 

Er zal de komende jaren ook fors worden ingezet op een betere mobiliteit op en rond de luchthaven. Het faciliteren van lage emissievervoersmiddelen, zoals de fiets of elektrische voertuigen, maakt daar deel van uit, net als een verregaande samenwerking met andere actoren in het mobiliteitsveld zoals openbaar vervoersmaatschappijen. Daarnaast wordt ook ingezet op het vergroenen van de grondoperaties door vliegtuigen elektrisch te laten taxiën en in te zetten op elektrische voertuigen of voertuigen op waterstof voor de grondhandelingsactiviteiten. 

De partners in het consortium zijn Athens International Airport, Budapest Airport, Toulouse Blagnac Airport, Air Cargo Belgium, Brussels Airlines, TUI, DHL Aviation, Engie Laborelec, Skytanking, skeyes, To70, Lux Mobility, Universiteit Hasselt, Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics, IES R&D, Sopra Steria, Provincie Vlaams-Brabant, Quatra, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), NMBS en het Vlaams Instituut voor Logistiek.  

 Momenteel loopt nog een laatste procedure alvorens de officiële toewijzing van de fondsen (Grant Agreement Preparation). In de loop van de maand september volgt dan de formele toewijzing en ondertekening, en kan het project officieel van start gaan.