Brussels Airport verwelkomde in oktober bijna 1,9 miljoen passagiers

Brussels Airport - General

66.000 ton vracht afgehandeld 

In oktober verwelkomde Brussels Airport bijna 1,9 miljoen passagiers, wat neerkomt op 81% van het aantal passagiers in dezelfde maand in 2019. Daarmee is oktober de 4de maand op rij met een percentage dat boven de 80% ligt, voornamelijk dankzij de toename van de zakenreizen. Wat betreft het vrachtvervoer zijn meer dan 66.000 ton goederen verwerkt, ofwel een daling van 9% in vergelijking met het volume van vorig jaar. 

Passagiersvervoer: 81% van het aantal passagiers in 2019 

In oktober mocht Brussels Airport 1.871.732 passagiers verwelkomen, wat neerkomt op 81% van het aantal passagiers van september 2019. De sterke toename van het passagiersverkeer die we deze zomer vaststelden, zet zich voort, dit is de 4de opeenvolgende maand met (meer dan) 80% van de passagiersaantallen van voor de crisis. Net zoals in september houdt de groei van de zakenreizen aan, na een sterke daling tijdens de Covid-crisis. Op Brussels Airport zien we ook meer Nederlandse reizigers, die de drukte op de Nederlandse luchthavens willen vermijden.  

Doordat de herfstvakantie in het Franstalig onderwijs een week eerder begon, kende de maand oktober ook een sterke stijging van het aantal vertrekkende passagiers. 

Het aandeel vertrekkende transferpassagiers bedraagt 15%. Dat is 4 procentpunten lager dan het percentage in 2019 door de sterke toename van het aantal lokale passagiers. 

De tien populairste bestemmingen in oktober waren respectievelijk Spanje, Duitsland, Italië, Turkije, Portugal, de Verenigde Staten, Frankrijk, Griekenland, het Verenigd Koninkrijk en Marokko. Met name Turkije en Griekenland wisten hun resultaten van oktober 2019 te overtreffen als gevolg van de vroegere start de herfstvakantie. 

Cargo: vermindering van de volumes met 9% ten opzichte van 2021 

Het vrachtvervoer op Brussels Airport kende in oktober een daling met 9% in vergelijking met dezelfde periode in 2021, maar een stijging met 21% ten opzichte van 2019. De luchtvrachtvolumes daalden met 9% ten opzichte van vorig jaar om uit te komen op 53.400 ton. Dit is met name te verklaren door het feit dat 2021 voor de cargoafdeling van Brussels Airport een buitengewoon sterk jaar was. In het volvrachtsegment noteerden we ook een terugloop met 14%. De vracht aan boord van passagiersvluchten is licht gestegen met 2% gezien het groeiende aantal passagiersvluchten. Tot slot noteerde het segment expressdiensten een daling van 13%. Algemeen gesproken staan de vrachtvolumes onder druk als gevolg van de aanhoudende geopolitieke spanningen, lockdowns in China, de dreigende recessie en de impact ervan op de e-commerce. 

De volumes getruckte vracht daalden met 12%. Azië blijft de grootste import- en exportregio, hoewel de volumes er lager waren dan vorig jaar door de tijdelijke gevolgen van de lockdowns in China. Op vlak van import is Afrika de tweede regio en Noord-Amerika de derde importregio. Op het gebied van export is Noord-Amerika de tweede exportregio en Afrika de derde regio. 

Vluchten 

Het totale aantal vliegbewegingen is met 22% gestegen ten opzichte van oktober 2021, tot 16.818 vliegbewegingen. Dit aantal blijft 18% lager in vergelijking met oktober 2019, voor de crisis. Het aantal passagiersvluchten vertegenwoordigt 75% van het totale aantal passagiersvluchten in oktober 2019. Het gemiddeld aantal passagiers aan boord blijft hoog, met een gemiddelde van 140 passagiers per vlucht, tegenover 131 in 2019. De bezettingsgraad van de vluchten blijft dus toenemen, evenals de inzet van grotere vliegtuigen. 

Het aantal cargovluchten is met 12% gedaald ten opzichte van 2021.