Gebruiksvoorwaarden (Acceptable Use Policy, AUP)

Voor ICT Diensten geleverd door Brussels Airport Company

Externe partijen die toegang wensen tot bepaalde ICT Services van Brussels Airport Company verklaren akkoord te gaan met, en zich te houden aan de gebruiksvoorwarden (Acceptable Use Policy, “AUP”) van deze ICT diensten. De toegang hiertoe blijft onderworpen aan volgende bepalingen: 

Brussels Airport Company kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke schade door het gebruik van deze diensten, inclusief de juistheid van de verstrekte informatie of het niet-beschikbaar zijn van de diensten.