Brussels Airport ondertekent de Toulouse Declaration en bevestigt haar ambitie om uiterlijk in 2050 geen CO2 meer uit te stoten

Environment

Brussels Airport heeft, samen met meer dan 200 andere luchthavens uit heel Europa, de Toulouse Declaration ondertekend; een belangrijke overeenkomst die een nieuw hoofdstuk inluidt in de weg die Europa aflegt naar de doelstelling van net zero carbon voor de luchtvaart in 2050. Met deze Toulouse Declaration is het de eerste keer dat Europese regeringen, de Europese Commissie, het bedrijfsleven, vakbonden en andere belangrijke stakeholders zich formeel aligneren voor een koolstofvrije luchtvaart.

De zogenaamde "Toulouse Declaration", die op 4 februari 2022 door het Franse voorzitterschap van de EU is gelanceerd, is het allereerste publiek-private initiatief dat het bereiken van de doelstelling van de Europese luchtvaart om tegen 2050 geen CO2 meer uit te stoten, ondersteunt. Het is ook het eerste gezamenlijke initiatief in zijn soort ter wereld dat alle belanghebbenden in de Europese Unie op één lijn brengt wat betreft de principes en acties die nodig zijn om de Europese luchtvaartsector koolstofvrij te maken en te transformeren, wat een echte doorbraak betekent.

Brussels Airport staat dan ook volledig achter de Declaration, die een aanvulling is op haar doelstelling om ten laatste tegen 2050 net zero carbon te bereiken. Een ambitieuze doelstelling die in juni 2019 werd vastgelegd in de ACI EUROPE-Resolutie. Samen met ACI Europe en meer dan 200 andere luchthavens over heel Europa heeft Brussels Airport nu ook de Toulouse Declaration ondertekend.

"Al meer dan tien jaar engageert Brussels Airport zich om haar CO2-uitstoot sterk te verminderen. Brussels Airport is al sinds 2018 CO2-neutraal volgens het Airport Carbon Accreditation Programme van ACI Europe, en we werken er hard aan om onze uitstoot verder te verminderen. Het is belangrijk dat alle stakeholders de handen in elkaar slaan om de luchtvaartsector verder te vergroenen, en wij engageren ons ten volle om onze rol daarin te spelen.", aldus Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company.

Olivier Jankovec, directeur-generaal van ACI EUROPE, zegt: "Elke luchthaven die deze verklaring ondertekent, maakt een tastbaar verschil voor onze toekomst als sector, als economie en als maatschappij. Zij blijven blijk geven van ambitie, visie en uitmuntendheid in hun duurzame acties. Ik heb bewondering en lof voor elk van hen.”

Brussels Airport wil vol overtuiging haar doel bereiken door verder te werken aan energie-efficiëntie en duurzame infrastructuur met daarbij ook hernieuwbare energiebronnen, de verdere electrificatie van haar bedrijfswagenpark en grondafhandelingsmateriaal, het verbeteren van de modal split en het gebruik van openbaar vervoer, initiatieven rond afvalbeheer en afvalreductie, en via toekomstige projecten rond elektrisch taxiën en biobrandstoffen voor vliegtuigen.

Voor meer informatie over de Toulouse Declaration: https://www.aci-europe.org/toulouse-declaration