Brussels Airport zorgt voor meer dan 64.000 jobs en draagt 5,4 miljard euro bij aan Belgische economie

Brussels Airport - General

UAntwerpen en UCLouvain brengen economische impact Brussels Airport gedetailleerd in kaart

 

De economische activiteiten op en rond Brussels Airport dragen netto 5,4 miljard euro bij aan het Belgische bruto binnenlands product. Dat blijkt uit een studie over de economische impact van de luchthaven, uitgevoerd door onderzoekers van de universiteiten UAntwerpen en UCLouvain. Uit de studie blijkt ook dat er in 2019 maar liefst 26.000 directe luchthavenjobs waren, daarnaast telt het Airport Business District op de luchthaven ook nog 3.500 jobs. Indirect zorgt de luchthaven dan weer voor 34.500 jobs. In totaal verdienen dus 64.000 mensen hun brood op en rond de nationale luchthaven.

Directe tewerkstelling: 29.500 jobs op de luchthaven in 2019

In het verleden maakte de Nationale Bank elk jaar een studie over de economische impact van de luchthavens in België. Dat gebeurde voor de laatste keer in 2017, op basis van de cijfers van 2015. Op vraag van Brussels Airport pikten wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en UCLouvain de draad nu weer op. Ze brachten de impact op het vlak van tewerkstelling en toegevoegde waarde van Brussels Airport gedetailleerd in kaart voor het jaar 2019. Bij het opzetten van de studie is voor dit jaar gekozen als laatste representatieve jaar, vooraleer COVID-19 de cijfers een tijd lang vertekende.

In een eerste luik keken Wouter Dewulf, Bart Jourquin, Sven Buyle en Jolien Pauwels uitsluitend naar de activiteiten die rechtstreeks gelieerd zijn aan Brussels Airport zelf. “Het gaat dan onder meer om de operaties van de luchtvaartmaatschappijen en luchtverkeersleiding, hotels en winkels op de site, cargo-activiteiten... ”, legt prof. Wouter Dewulf (UAntwerpen) uit. “Samengeteld zijn die activiteiten goed voor een toegevoegde waarde – de netto gecreëerde waardebijdrage van de economische activiteit voor de maatschappij – van 2,3 miljard euro. Verspreid over 357 verschillende bedrijven werken er 25.796 mensen in luchthavengerelateerde jobs. 7.062 van de directe werknemers (27%) zijn gelieerd aan de cargo-activiteiten, die ook goed zijn voor 23% van de directe toegevoegde waarde (539 miljoen euro). De logistieke afdeling heeft dus een groot belang en meerwaarde. Daarnaast zijn er nog 3.662 werknemers op de luchthavensite gevestigd die werken in niet rechtstreeks gerelateerde sectoren (bv. in de consultancykantoren gevestigd op de site).” Ter vergelijking: in 2015 berekende de Nationale Bank een toegevoegde waarde van 1,7 miljard euro en 17.767 direct tewerkgestelde voltijdse equivalenten.

Totale economische impact: 5,4 miljard euro toegevoegde waarde

Bedrijven die services verlenen aan de luchthaven, zorgen voor indirecte impact. “Denk bijvoorbeeld aan ondernemingen die de restaurants op Brussels Airport beleveren, firma’s die landingsbanen vernieuwen of aan taxibedrijven in de omgeving van de luchthaven”, zegt prof. Bart Jourquin (UCLouvain). “Zij zijn samen goed voor een toegevoegde waarde van 1,6 miljard euro. 19.152 medewerkers verdienen er hun brood mee.”

Ten derde worden de geïnduceerde effecten van de luchthaven berekend, op basis van het input-outputmodel van het Planbureau. Deze effecten omvatten de loonuitgaven in de nationale economie door werknemers die werken bij de direct en indirect gerelateerde bedrijven. Het geïnduceerde niveau levert 1,5 miljard euro toegevoegde waarde en 15.615 werknemers op.

Wanneer de drie effecten samengeteld worden, levert dat de totale economische impact van Brussels Airport op. Die is goed voor 5,4 miljard euro toegevoegde waarde en voor 64.225 tewerkgestelden.

“De studie van Universiteit Antwerpen en UCLouvain bevestigt dat Brussels Airport het tweede belangrijkste economische centrum van het land blijft met 29.500 jobs op de site van de luchthaven en 64.000 jobs in het land dankzij onze activiteiten.’, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport. “De studie toont het belang aan van de luchthaven voor de tewerkstelling en als economische groeimotor: de economische toegevoegde waarde die de luchthaven elk jaar genereert, is gestegen van 3,2 miljard naar maar liefst 5,4 miljard euro in 2019. We zijn trots op de vele luchthavenmedewerkers die zich dag na dag inzetten ten dienste van miljoenen passagiers, duizenden bedrijven, en de drie gewesten van het land.”  

Luchthaven als sterke katalysator voor de economie

Ten slotte maakten de onderzoekers ook een schatting van de katalytische effecten. Daarbij gaat het om de uitgebreide economische voordelen die voortvloeien uit het vermogen van een luchthaven om verschillende sectoren van de economie te stimuleren, zoals handel, investeringen, productiviteit en toerisme. Door de aanwezigheid en activiteiten van de luchthaven worden immers bijkomende investeringen en bedrijvigheid aangetrokken die meerwaarde en jobs creëren.

Brussels Airport creëert zo een toegevoegde waarde van 8,83 miljard euro en de luchthaven is zo goed voor 1,85% van het Belgisch BBP in 2019. Omgerekend naar het aantal werknemers komt dit neer op 81.637 werknemers.

“Dit onderzoek toont aan dat Brussels Airport en het bijhorende ecosysteem een grote toegevoegde waarde én tewerkstelling genereren”, besluit Jolien Pauwels (UAntwerpen). “De luchtvaartsector is arbeidsintensief en genereert hierdoor een relatief grote tewerkstellingsgraad. Bovendien zijn de luchthaven én de luchtvaartmaatschappijen erg kapitaalsintensief, wat tot een grote toegevoegde waarde leidt.”