Proefproject met mobiel waterstoftankstation en tractor op waterstof op Brussels Airport

Environment

Brussels Airport en de partners van het Stargate-project in het kader van de Europese Green Deal, VIL en DHL, testen momenteel een waterstoftankstation en een Mulag op waterstof op Brussels Airport. Dit waterstofproefproject voor grondafhandeling, een primeur voor de luchthaven, is bedoeld om alle betrokken partners inzichten te geven in het potentieel van waterstof als alternatieve brandstof. Net als bij elektrische grondafhandelingsapparatuur vermindert het gebruik van waterstof zowel de uitstoot als de geluidsimpact van grondactiviteiten aanzienlijk. 

Eerder deze maand installeerde VIL, in samenwerking met WaterstofNet, op het tarmac van Brussels Airport een mobiel waterstoftankstation om waterstof uit te testen als brandstof voor grondafhandelingsactiviteiten. Deze pilot maakt deel uit van het Stargate-project, een project van Brussels Airport met een consortium van 21 partners, om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor duurzame luchthavens en luchtvaart.

DHL test momenteel het eerste waterstofprototype voor grondafhandelingsactiviteiten uit, een Mulag-tractor met een geïntegreerd waterstof-brandstofcelsysteem. De tractor voor het transport en laden van cargo tankt waterstof aan het mobiele station op de luchthaven. Het bijtanken en de activiteiten worden uitgevoerd door opgeleide en gecertificeerde operatoren. Het project bevat immers uitgebreide opleidingen voor gebruikers, logistiek managers, technici, brandweer en gezondheids- en veiligheidspersoneel. 

Waterstof en elektriciteit als alternatief voor grondafhandeling

Deze pilot heeft als doel het potentieel van waterstof als alternatieve brandstof voor grondafhandelingsapparatuur, naast elektrische grondafhandelingsapparatuur, te beoordelen, en een inzicht te krijgen in de procedures die nodig zijn om deze brandstof op een luchthaven te gebruiken. Deze test dient als model voor andere partnerluchthavens binnen het Stargate-project en biedt waardevolle inzichten in de processen voor vergunningsaanvragen, veiligheidsvereisten en operationele ervaringen voor alle luchthavenpartners. De test loopt zes weken, tot 27 juni.

Net als elektrische grondafhandelingsapparatuur hebben voertuigen op waterstof geen CO2-uitstoot of geluidsimpact, wat gunstig is voor zowel buurtbewoners als luchthavenpersoneel. Een van de voordelen van waterstof is dat voertuigen instant kunnen bijtanken, wat interessant kan zijn voor specifieke activiteiten en ze minder afhankelijk maakt van het elektriciteitsnet. Dit initiatief is een belangrijke stap naar een bredere toepassing van waterstoftechnologie in de luchtvaart, op weg naar een duurzamere toekomst.

Ga voor meer informatie over het Stargate-programma naar de Stargate website

 

A blue flag with yellow stars

Description automatically generated with low confidence 

Het project ontving subsidie in het kader van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie, onder subsidieovereenkomst GA101037053.