19 miljoen passagiers op Brussels Airport in 2022, dubbel zoveel als in 2021 - 776.000 ton vracht getransporteerd

Brussels Airport - General

In 2022 verwelkomde Brussels Airport bijna 19 miljoen passagiers, een toename met 102% in vergelijking met 2021, en 72% van het niveau van voor de crisis. De eerste helft van het jaar werd nog sterk beïnvloed door de reisbeperkingen als gevolg van Covid, terwijl vanaf de zomer een zeer sterk herstel begon, met verschillende maanden waarin het niveau hoger lag dan 80% van het niveau van 2019. In 2022 kende de cargoafdeling, na een recordjaar in 2021 (+30%), een daling van 8% in de volumes om uit te komen op 776.000 ton. 

“Na twee moeilijke jaren, die getekend werden door de Covid-crisis en de reisbeperkingen, kende Brussels Airport in 2022 een zeer sterke groei. We zijn trots dat we in staat waren deze snelle groei goed op te vangen en dat we een dienstverlening van hoge kwaliteit konden blijven aanbieden aan onze passagiers, die opnieuw het plezier van het reizen konden herontdekken, zowel voor hun vakanties of om hun familie terug te zien, of voor zakenreizen,” zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport. “Sinds afgelopen zomer is ons netwerk bijna volledig hersteld, en we hebben gedurende verschillende maanden 80% van de passagiersaantallen van 2019 behaald. Het jaar 2023 begint veelbelovend, met nieuwe bestemmingen en verhoogde frequenties voor zowel de korte- als de langeafstandsvluchten. Ook de cargozone van Brussels Airport is afgelopen jaar zeer actief geweest, na een 2021 waarin alle records werden gebroken.” 

Passagiersverkeer: een stijging met 102% ten opzichte van 2021 

In 2022 hebben 18.930.698 passagiers via Brussels Airport gereisd. Dit is een toename van 102% ten opzichte van 2021 (9,4 miljoen passagiers), en bijna 72% van het niveau van 2019 (26,4 miljoen passagiers). 

Na een eerste jaarhelft die nog sterk werd beïnvloed door de reisbeperkingen als gevolg van Covid, was er tijdens de zomermaanden een sterk herstel in het vakantieverkeer en het reizen om familie en vrienden te bezoeken, met passagiersaantallen die van juli tot oktober hoger waren dan 80%. Vanaf het najaar was er ook een duidelijk herstel van de zakenreizen, naast de groei van het aantal transferpassagiers op Brussels Airport, wat een zeer duidelijk herstel laat zien van de hub-activiteit, gelinkt aan Brussels Airlines en haar Star Alliance-partners.  

De passagierscijfers werden ook negatief beïnvloed door drie nationale manifestaties in 2022 (in juni, november en december). Op jaarbasis wordt geschat dat dit leidde tot bijna 100.000 passagiers minder. 

Het aantal vertrekkende transferpassagiers bedraagt 15%, tegenover 18% in 2019, met een opvallend herstel vooral in de tweede helft van het jaar. 

De tien meest bezochte landen in 2022 waren Spanje, Italië, Duitsland, Turkije, Portugal, de Verenigde Staten, Frankrijk, Griekenland, het Verenigd Koninkrijk en Marokko. Turkije, Griekenland en Marokko wisten hun recordniveaus van 2019 zelfs te overtreffen. 

In december verwelkomde Brussels Airport 1,457 miljoen passagiers, wat neerkomt op 77% van het aantal passagiers in 2019. Na vier maanden met een resultaat hoger dan 80% ten opzichte van 2019, telden de maanden november en december zoals gebruikelijk minder vakantiegangers. Net als de nationale manifestatie van 9 november heeft ook de actiedag van 16 december een negatief effect van ongeveer 30.000 reizigers minder gehad. Het begin van de kerstvakantie betekent ook dat er meer vertrekkende dan aankomende passagiers waren tijdens deze maand.  

Cargo: daling van 8% tov 2021, na de sterke stijging in 2021 (+30%) 

In 2022 bedroeg het totale vrachtvolume 775.721 ton, ofwel een daling met 8% ten opzichte van 2021. Het luchtvrachtvervoer op Brussels Airport kende een daling met 7% ten opzichte van 2021. Deze daling valt te verklaren door het feit dat 2021 een echt recordjaar was (+30%) voor de cargozone van Brussels Airport.  

In het segment volvracht noteerden we ook een terugloop met 13% ten opzichte van 2021. De vracht aan boord van passagiersvluchten is gestegen met 27% vanwege de continue stijging van het aantal passagiersvluchten. Tot slot noteerde het segment expressdiensten een daling van 13% ten opzichte van 2021. Algemeen gezien stonden de vrachtvolumes het gehele jaar onder druk als gevolg van de aanhoudende politieke spanningen, lockdowns in China, de dreigende recessie en de impact ervan op de e-commerce. 

In december kende het vrachtvervoer op Brussels Airport een daling met 7% ten opzichte van december 2021. We noteerden ook een daling in de segmenten volvracht (-9%), expressdiensten (-12%) en getruckte vracht (-9%). Vanwege de geleidelijke stijging van het aantal passagiersvluchten zijn de vrachtvolumes aan boord van deze vliegtuigen met 9% toegenomen ten opzichte van december 2021.  

Vluchten 

Het totale aantal vluchten is in 2022 met 51% gestegen ten opzichte van 2021, tot 178.930 vliegbewegingen. Dit aantal blijft echter 24% lager in vergelijking met 2019, voor de crisis. Het aantal passagiersvluchten is toegenomen met 73% ten opzichte van 2021, toen er nog veel beperkingen van kracht waren. In vergelijking met 2019 komt het aantal passagiersvluchten uit op 69%. Het aantal passagiers per vlucht is 135, ofwel een toename van bijna 4% ten opzichte van 2019. Een record voor Brussels Airport dat aantoont dat er grotere, modernere en stillere vliegtuigen worden ingezet, met een hogere bezettingsgraad. 

Het aantal cargovluchten is gedaald met 10% ten opzichte van 2021. 

In december waren er 13.642 vliegbewegingen op Brussels Airport, een toename van 8% in vergelijking met december 2021. Het aantal passagiersvluchten bedroeg 72% van het aantal in 2019.  Het aantal passagiers per vlucht bedroeg 137, ofwel 6% meer dan in december 2019. Het aantal cargovluchten is met 15% gedaald ten opzichte van 2021.