Brucargo Centraal

Lees het persbericht

Een duurzame groei  

Sinds meer dan een decennium kennen de cargo activiteiten van Brussels Airport een sterke en duurzame groei van de luchtvrachtvolumes, voornamelijk door het stijgende belang van farmaceutisch transport, e-commerce en bederfelijke goederen.   

De ontwikkeling van de cargo zone van Brussels Airport is een van de prioriteiten van de nieuwe strategie Shift 2027 van de luchthaven. Als proactieve investeerder bundelt Brussels Airport, samen met haar cargogemeenschap, haar krachten om de logistieke keten op de luchthaven nog efficiënter te maken en toekomstige groei op te vangen.   

Brussels Airport speelt in op deze evolutie door een deel van haar cargo zone op een duurzame manier te herontwikkelen. Zo willen we onze rol als tweede belangrijkste economische toegangspoort in België versterken en van de luchthaven een cruciaal economisch platform in België maken in termen van tewerkstelling en meerwaarde voor de economie en duurzaamheid van ons land.   

Herontwikkelingsproject   

Tussen 2022 en 2025 zullen in de cargo zone van Brussels Airport verschillende gebouwen worden afgebroken en vervangen worden door nieuwe logistieke gebouwen met kantoorfaciliteiten en een parkeertoren. Deze nieuwe gebouwen zullen toekomstbestendig zijn en voldoen aan de net zero carbon ambities van Brussels Airport. Het mobiliteitsplan zal worden herzien om een vlotte verkeersdoorstroming te garanderen met een grondige renovatie van de bestaande wegen en een geoptimaliseerde intermodale hub.   

De afbraakwerken van de acht verouderde gebouwen zullen in juni 2022 beginnen, terwijl de bouwwerkzaamheden naar verwachting eind 2023 van start zullen gaan. De bouw moet in 2025 voltooid zijn. 

Verbetering van ruimtelijke efficiëntie en kwaliteit  

De herontwikkeling van de cargo zone zal leiden tot een efficiënter grondgebruik, waardoor extra capaciteit ontstaat voor lokale logistieke partners. Dit is een eerste stap in een structurele herontwikkeling om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar extra logistieke ruimte met een minimale impact op de lokale omgeving. De herontwikkeling zal ook de ruimtelijke kwaliteit van de cargo zone verbeteren en zo een duurzame werkomgeving creëren.   

Verbetering van verkeersstroom voor alle gebruikers  

De herontwikkeling van Brucargo Central zal de verkeerscirculatie verbeteren om bestaande operationele problemen aan te pakken, gevaarlijke punten op te lossen en de doorstroming te verbeteren. De nieuwe mobiliteitsindeling zal de veiligheid en mobiliteit van kwetsbare weggebruikers verbeteren. Tijdens de werken wordt de circulatie aangepast om het doorgaand verkeer toe te laten en de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken.